Dziś w Kościele przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dziś w Kościele przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dodano: 3
nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa
nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa Źródło: Radio Maryja / mat. prasowe
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada zawsze w ósmym dniu po Bożym Ciele. W Polsce obchodzona jest od 1765 roku.

W tym roku Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek 24 czerwca. To ósmy dzień po Bożym Ciele.

Objawienia o Boskim Sercu

W XVII wieku zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia św. Małgorzata Maria Alacoque miała widzenia. Objawił się jej Chrystus, który opowiadał o swoim nieskończonym Miłosierdziu. Widzenia trwały od grudnia 1973 roku do czerwca 1675 roku. Jezus prosił, by ludzie zwracali się do Jego Serca w specjalnym nabożeństwie.

16 czerwca 1675 r. podczas tzw. wielkiego objawienia Jezus ukazał św. Małgorzacie swoje Boskie Serce. "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości" – mówił podczas widzenia.

Wtedy też Chrystus zażądał, by pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. "Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto - szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach".

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce i na świecie

Święto zostało ustanowione dopiero 90 lat później, w 1765 roku, przez papieża Klemensa XIII. Ojciec Święty zatwierdził wówczas także nabożeństwo do Najświętszego Serca. Jednak uznane święto dotyczyło tylko Polski i jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W Kościele powszechnym ustanowiono je w 1856 roku. Zrobił to papież Pius IX.

W 1899 roku, zgodnie z wolą Jezusa, papież Leon XIII poświęcił całą ludzkość Boskiemu Sercu. Z kolei papież Pius XI w 1928 roku nakazał obchodzić święto ku czci Najświętszego Serca Jezusowego razem z oktawą, a po Mszy św. lub nieszporach odmówić Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez Piusa XII w 1955 roku.

Czy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest świętem nakazanym?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, w niedzielę i święta nakazane wierni zobowiązani są uczestniczyć we Mszy świętej. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, choć przyjmuje wyjątkowy charakter, nie jest świętem nakazanym. Stąd też nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św. i powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

W Liście Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych biskupi zachęcają jednak, by w uroczystości i święta nienakazane przez Kościół, wierni "zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii". "Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej" – napisano w liście.

Czy w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obowiązuje post?

W Polsce wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, w piątki zobowiązani są zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, czyli tzw. postu jakościowego. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, post nie obowiązuje w piątki, w które przypada uroczystość lub dni o randze uroczystości. Wyjątek stanowią również piątki, kiedy zostanie udzielona dyspensa.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. Dlatego, zgodnie z Prawem Kanonicznym, tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Centralne obchody Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

15 czerwca rozpoczęła się Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trwała dziewięć dni – do dnia, w którym w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość ku czci Bożego Serca. Jak zauważa jeden z organizatorów, najważniejszą ideą nowenny było przebłaganie za grzechy.

Centralne uroczystości odbędą się 24 czerwca 2022 roku w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla w Chojnie o godz. 18. Uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczył ks. prof. Tadeusz Guz, który wygłosi homilię. O godz. 19 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z aktem przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa, po czym wierni przejdą w procesji eucharystyczno-przebłagalnej za grzechy Narodu Polskiego.

O godz. 20:20 rozpocznie się różaniec w intencji Polaków w Ojczyźnie i na całym świecie. Natomiast o godz. 21 odśpiewany zostanie Apel Jasnogórski, po czym nastąpi uroczyste odczytanie Aktu poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi. – Sam akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jest bardzo ważny, ale o wiele ważniejsze jest to, czy zaczniemy żyć tym aktem. Czy Jezus rzeczywiście będzie królował w naszym sposobie myślenia, w naszym życiu, w zachowywaniu Bożych Przykazań – tłumaczył salezjanin ks. Dominik Chmielewski.

– Całym sercem zależy mi na tym, abyśmy wszyscy w Polsce zrozumieli, jak bardzo ważne jest zawierzenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi – podkreślał duchowny. – Chcemy, aby akt zawierzenia dokonał się w każdym domu, w każdej parafii, w każdej parafii, w naszej ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie są Polacy! – apelują organizatorzy inicjatywy.

Akt osobistego poświęcenia się Boskiemu Sercu wg św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.

Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, ja N. poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.

Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

Nowy wymiar Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego nadał papież Jan Paweł II. W 1995 roku Ojciec Święty zdecydował, że w Kościele katolickim uroczystość ta będzie również Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

Modlitwa w intencji kapłanów słowami św. Siostry Faustyny

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

Czerwiec – miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa

W Polsce, podobnie jak maj jest miesiącem maryjnym, tak czerwiec to miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W czasie wieczornych nabożeństw we wszystkich kościołach śpiewana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Składa się ona z 33 wezwań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa.

Wezwania w Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa są ułożone w logiczny sposób. Dokonano podziału na trzy grupy wezwań. W pierwszej grupie (wezwania 1–7) ukazane jest Serce Jezusa w relacji do Trójcy Przenajświętszej. Druga grupa (wezwania 8–16) to przymioty Boskiego Serca, z kolei w trzeciej grupie (wezwania 17–33) położono nacisk na relację Serca Jezusowego do ludzi.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Jezu cichy i pokornego serca,
W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

W Kościele katolickim 24 czerwca co roku przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym roku, w związku z przypadającą w tym dniu Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, Narodzenie św. Jana Chrzciciela zostało przeniesione na 23 czerwca. Zgodnie z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W miejscach, gdzie św. Jan Chrzciciel jest patronem (naród, diecezja, miasto, wspólnota zakonna czy parafialna), to uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela sprawowana się w piątek 24 czerwca, zaś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiono na dzień poprzedni – czwartek 23 czerwca.

Czytaj też:
Pokora Najświętszego Serca Jezusa to sposób na pokonanie egoizmu "dumy" LGBT
Czytaj też:
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało w tradycji Kościoła

Źródło: DoRzeczy.pl
 3
Czytaj także