Zbliża się II edycja Forum Miasteczek Polskich
Artykuł sponsorowany

Zbliża się II edycja Forum Miasteczek Polskich

Dodano: 
I Forum Miasteczek Polskich
I Forum Miasteczek Polskich
To był duży sukces na wielu poziomach – tak uczestnicy oraz media podsumowali pierwszą edycję Forum Miasteczek Polskich. Dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli biznesu i polityki będzie kontynuowane.

Kolejne wydarzenie rzeczowo zajmujące się wyzwaniami małych i średnich miejscowości odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 w Warszawie. Patronat nad imprezą objął już m.in. minister ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak, marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik oraz Tygodnik „Do Rzeczy”.

Pierwsza edycja Forum Miasteczek Polskich odbyła się 16-17 września ubiegłego roku. Wzięło w nim udział blisko 300 gości - na czele delegacji samorządów często pojawiali się włodarze gmin i miasteczek, nie zabrakło także przedstawicieli biznesu i polityki. Głos zabierali przedstawiciele rządu - minister ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak, minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński czy wiceminister odpowiedzialny za fundusze europejskie Waldemar Buda. Było to pierwsze w historii wydarzenie skupiające w jednym miejscu tak wiele problemów z jakimi na co dzień zmagają się małe i średnie miejscowości w Polsce, bowiem w miastach i gminach miejsko-wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców na co dzień żyje i pracuje blisko 10 mln obywateli.

Kiedy narodził się pomysł zorganizowania Forum Miasteczek Polskich?

Janusz Buzek, współorganizator wydarzenia: Koncepcja pojawiła się jesienią 2020 roku i wzięła się z faktu, że Unia Miasteczek Polskich jako bardzo prężnie działająca korporacja samorządowa, nie miała własnego forum na przykład na wzór Związku Miast Polskich. Wspólnie z Grzegorzem Cichym, burmistrzem podkrakowskich Proszowic i prezesem Unii, doszliśmy do wniosku, że miasteczka mają swoje specyficzne problemy i wyzwania, inne niż duże miasta i aglomeracje. Tym sprawom warto poświęcić więcej uwagi na otwartym forum, gdzie możliwa będzie wymian doświadczeń czy przedstawienie własnego zdania w towarzystwie przedstawicieli władz państwowych.

Z jakimi problemami borykają się w Polsce małe i średnie miasta?

Janusz Buzek: To specyficzne problemy, na czele których możemy wymienić zjawisko depopulacji W mniejszych samorządach występuje większe bezrobocie niż na innych obszarach kraju, to z kolei spowodowane jest niższymi nakładami inwestycyjnymi sektora prywatnego, ale nierzadko także publicznego. To zamknięte koło sprawiające, że znaczna część młodych mieszkańców wkraczających w wiek produkcyjny emigruje z tych miejscowości i jakość usług publicznych pogarsza się.

Po raz pierwszy Forum Miasteczek Polskich zorganizowano we wrześniu 2021.

Janusz Buzek: Tak, było to dwudniowe wydarzenie z udziałem ponad 200 przedstawicieli lokalnych samorządów, ministrów, wiceministrów i urzędników administracji państwowej. W panelach udział wzięło ponad 50 ekspertów, wspieranych przez 23 partnerów biznesowych dostarczających m.in. rozwiązania z zakresu smart city, cyfryzacji, edukacji czy zarządzania systemem gospodarki odpadami, . Zachęceni sukcesem frekwencyjnym, ale przede wszystkim merytorycznym Forum praktycznie od razu przystąpiliśmy do organizacji kolejnego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 21-22 września w tym samym miejscu co w zeszłym roku - w hotelu Novotel w Warszawie.

Jakie sprawy będą poruszane podczas II edycji Forum Miasteczek Polskich?

Janusz Buzek: Konieczne będzie mocne zajęcie się tematem Polskiego Ładu, który diametralnie zmienił kwestię finansowania samorządów i z góry należy zakładać, że burmistrzowe, wójtowie czy skarbnicy gmin będą mieli wiele uwag do strony rządowej w tym zakresie. Jesienią, gdy organizowane będzie II Forum Miasteczek Polskich, temat ten będzie szczególnie istotny, bo będą trwały zaawansowane prace nad projektami budżetów gmin na 2023 rok. Samorządowcy będą chcieli znać politykę rządu i planowane zmiany, bo te z pewnością na przestrzeni kolejnych miesięcy będą się pojawiać. Chodzi na przykład o wysokość subwencji dla samorządów na 2023 rok. Burmistrzowie w kuluarowych rozmowach będą zgłaszać swoje uwagi, co należy poprawić w przepisach.

Jakie inne problemy zostaną poruszone w obecności przedstawicieli rządu?

Janusz Buzek: Unia Miasteczek Polskich na co dzień uczestniczy w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i na tej podstawie rodzą się tematy i problemy, które będą omawiane na Forum Miasteczek Polskich. Już dziś możemy zapowiedzieć, że w trakcie dwudniowego wydarzenia zaplanowane zostały trzy sesje plenarne i szesnaście paneli tematycznych. Wśród nich na pewno zorganizowane zostaną debaty eksperckie omawiające zagadnienia całego spektrum transformacji energetycznej - to kolejne szerokie pojęcie. W trakcie Forum Miasteczek Polskich będziemy chcieli debatować nad problemem efektywności energetycznej, przystosowania do zmian klimatu czy inwestycjami w małą retencję.

Możemy już ogłosić pierwszych patronów merytorycznych i honorowych?

Janusz Buzek: Podobnie jak przed rokiem, wsparciem merytorycznym służyć będzie Instytut Sobieskiego oraz Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Nawiązaliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska, który wspierać będzie nas w tematach związanych ze środowiskiem i ekologią. Oczywiście wsparcie eksperckie zapewnią także partnerzy biznesowi.

Nie brakuje również partnerów honorowych.

Janusz Buzek: Patronatem honorowym II Forum Miasteczek Polskich w Warszawie objął minister ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem środowiskowym wrześniowego wydarzenia został również Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP, a także międzynarodowa organizacja Cittaslow International wywodząca się z Włoch, która zrzesza kilkanaście gmin i miasteczek z terenu Polski.


Źródło: ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
 0
Czytaj także