Przegląd religijny: „Co Jezus widział z krzyża” oraz „Relikwie ukrzyżowania”

Przegląd religijny: „Co Jezus widział z krzyża” oraz „Relikwie ukrzyżowania”

Dodano: 
„Co Jezus widział z krzyża” oraz „Relikwie ukrzyżowania”
„Co Jezus widział z krzyża” oraz „Relikwie ukrzyżowania”
Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || Przedstawiamy Państwu kolejne 2 nowości 2022 roku Wydawnictwa W drodze: „Co Jezus widział z krzyża” oraz „Relikwie ukrzyżowania”.

Co Jezus widział z krzyża, Antonin-Dalmace Sertillanges OP

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Gościmy na ostatniej wieczerzy, obserwujemy zdradę Judasza, stajemy się niemymi świadkami męki Zbawiciela. Popadamy w rozpacz wraz z Jego Matką, chcemy Mu pomóc – jak Szymon Cyrenejczyk, płaczemy z niewiastami… Ta podróż staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas.

Co Jezus widział z krzyża to zbiór 10 medytacji związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Punktem wyjścia rozważań są miejsca i osoby, które Chrystus mógł dostrzec z krzyża.

Gdy A.D. Sertillanges OP opiera się na danych geograficznych i topograficznych, przytacza również dane historyczne, wskazując na rozwój, przeznaczenie i znaczenie wybranych miejsc – zarówno dla Izraela przed przyjściem Jezusa, jak i w dobie chrześcijaństwa. Omawiając konkretne miejsca i budynki, odsłania i podkreśla przy tym wyraźnie ich duchowy sens.

Dzięki tej książce możemy zobaczyć ukrzyżowanie Chrystusa z innej niż zwykle perspektywy – z perspektywy cierpiącego Mesjasza. Możemy oderwać wzrok od siebie samych i suchych faktów, a spojrzeć na mękę przeżywaną przez Zbawiciela. Pozwoli nam to na nowo odkryć głębię tej największej tajemnicy. Wzmocni to także naszą miłość do Jezusa, .

- W Jezusa Chrystusa możemy przyoblec się w wyobraźni: nie tylko stanąć u stóp lub na wprost krzyża, lecz zawisnąć na krzyżu, skłonić głowę pod napisem w trzech językach, nakryć głowę pękiem cierni, przyjąć gwoździe, poczuć zimno i chropowatość drewna między ramionami i wreszcie, przyswoiwszy sobie pole widzenia i uczuć Pana, patrzeć Jego oczyma i komentować Jego sercem, przypominać sobie, oceniać i przewidywać razem z Nim, w taki sposób, że w tym samym znaczeniu i w tej samej wyobraźni substytucji osób „już nie my żyjemy, lecz żyje w nas Chrystus” (Ga 2,20). Ta myśl nasunęła mi się podczas jednego z częstych pobytów w Jerozolimie, w miejscu w sposób szczególny przywołującym wspomnienia i skojarzenia – pisze A.D. Sertillanges OP w Co Jezus widział z krzyża (tytuł oryginalny: Ce que Jésus voyait du haut de la croix).

Książka zawiera zdjęcia z École biblique et archéologique française de Jérusalem, Library of Congress, Matson Collection, American Colony Photographers, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Książka dostępna na stronie wdrodze.pl

Relikwie ukrzyżowania, James Charles Wall

Autor z godną podziwu pasją odkrywcy przeszukuje źródła i tropi wszelkie ślady relikwii ukrzyżowania Chrystusa. Rozpoczyna od najważniejszej – drzewa Krzyża Świętego. Dlaczego te kawałki drewna tak bardzo poruszały ludzi? Ponieważ krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale również Jego figurą i symbolem. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in. gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.

To, co zasługuje na szczególną uwagę w Relikwiach ukrzyżowania, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Skuteczne przedstawienie wydarzeń, wraz z uwarunkowaniami historycznymi, pozwoliło mu odpowiedzieć na niektóre z pytań aktualnych po dziś dzień, m.in. Dlaczego mamy dzisiaj tyle gwoździ Męki Pańskiej? Czym należy wyjaśnić zachowanie belki krzyżowej?

Poszukiwania i wiedza autora wynikają z jego postawy, ale pokazują także dystans do wiary i rzeczywistości ziemskiej. Wall przedstawia wydarzenia, które są znane szerzej (np. cud, dzięki któremu św. Helena była w stanie odpowiedzieć na pytanie, który z trzech znalezionych przez nią krzyży jest tym właściwym) jak również mniej znane opowieści i legendy chrześcijańskie (m.in. o końskim hufnalu, który przynosił szczęście jeźdźcowi). Poza weryfikacją opowieści obrosłych mitami, James Charles Wall pokazuje prawdziwe wydarzenia związane z historią i powstaniem relikwii Męki Pańskiej. Ponadto posiłkuje się – w miarę możliwości – istniejącymi odwołaniami, zarówno z pism Ojców Kościoła, jak i zachowanych przekazów. Wszystkie jednak poddaje odpowiedniej krytycznej ocenie.

– Odkrycie relikwii Krzyża Świętego pociągnęło za sobą trudne do oszacowania konsekwencje. Nadało impuls wszystkim dziedzinom sztuki. Najświetniejsze dzieła powstałe od czasu epoki klasycznej wyrosły właśnie z nabożeństwa do naszego Pana i były wynikiem pragnienia, by poświęcić Mu w darze wszystko, co On podarował nam – napisał James Charles Wall w Relikwiach ukrzyżowania (tytuł oryginalny: Relics from the Crucifixion. Where They Went and How They Got There).

Książka dostępna na stronie wdrodze.pl


Źródło: Wydawnictwo W drodze
 0
Czytaj także