Wielka księga proroctw. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków
Artykuł sponsorowany

Wielka księga proroctw. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków

Dodano: 
Wielka księga proroctw. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków
Wielka księga proroctw. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków
„(…) Kolejna okropna wojna przyjdzie ze wschodu na zachód. Rosja swoją sekretną armią będzie walczyć z Ameryką; najedzie Europę…” Przesłanie z 22/8/1960 do Siostry Eleny Aiello; brosz. cyt., str. 7.

W niniejszej publikacji przytoczono najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzmatyków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch wieków. Poprzez zbiór przesłań i objawień, spróbowano w tej książce odsłonić zasłonę wielkich przyszłych wydarzeń, przede wszystkim związanych z czasami ostatecznymi. Przesłanie prorockie nie jest znakiem wysłanym, by wzbudzać strach, lecz ostrzeżeniem danym ludziom dobrej woli, by nie umarła nadzieja.

Piero Mantero – fragment wstępu

Jeśli nie czujecie się na siłach, nie czytajcie tych stronic, gdyż pewnego dnia będziecie tego żałować. Odnośnie do tego przekonania zacytuję słowa, które Pan przekazał nam wszystkim przez francuską stygmatyczkę Llacay: „Macie ‘łaskę’ i przywilej, by poznać wcześniej te wszystkie sprawy, ale ciąży na was też odpowiedzialność”.

„Nie przejmujcie się i nie martwcie. To są moje czasy!… Uwarunkowałem proroctwa, ponieważ tylko we wszechmocnych rękach Stworzyciela leżą decyzje o wydarzeniach, o czasach. Kto wie, na przykład, czy w czasach zapowiedzianych nasilenie dobrych intencji, modlitw, dobrych uczynków, wyrzeczeń, cierpień ofiarowanych szczerze, nie może zmienić wszystkiego?
Tak, może wydarzyć się całe to zło, ale jest również prawdą, iż wszystko może zostać powstrzymane…
Dziś wszyscy są spragnieni wiadomości, przepowiedni, gdyż teraźniejszość jest niepewna, a przyszłość mroczna. Nie, dzieci moje, nie w ten sposób dusze zbliżają się do Boga. Rozsiewajcie spokój i ufność. Smutne i straszne objawienia są dla was, którzy już zawierzyliście Naszej woli i Naszej miłości. Nie bójcie się: oddaleni duchowo w swym przerażeniu mogą się zatracić. Dawajcie znaki delikatnie, subtelnie, bez poczucia końca, nieodwołalności…”
(Przesłanie z 22/1/1977, otrzymane przez charyzmatyczkę Costanzę Callegari poprzez objawienie się Ducha Świętego, por. „Vieni Spirito Santo”, Costanza Callegari, Propaganda Mariana, Rzym 1987, str. 17-18).

Zatrzymaliśmy się tu na wymiarze prorockim naszych czasów, ponieważ nie chodzi o to by patrzeć w przyszłość z niepokojem, ale podążać za naturalną potrzebą poznania. O wielu proroctwach dowiesz się z tej wyjątkowej książki!
Wielka księga proroctw. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków.

1

…Pozostaje już mało czasu, warto zatem czytać przesłania oraz starać się zebrać i przyjąć wszystkie napomnienia i wskazówki, które odnoszą się do bliskich już wydarzeń.
Przesłanie z 29/12/1978 do wielebnego Ottavio Micheliniego; por. Ludzkość na progu wyzwolenia,

2

…Godzina jest poważna. Szatan rządzi światem, uwodzi duchy, uzdalnia je, by zniszczyły ludzkość w parę minut. Jeśli ludzkość nie sprzeciwi się, pozwolę na to, i stanie się katastrofa, jakiej nie było od czasów potopu; i stanie się to przed końcem wieku.
Przesłanie z 1/3/1974 do Maddaleny, Dozulè – Francja.

3

Obudźcie się, działajcie, to pilne: czas się dopełnił. Należy wybrać; dotarliście na rozdroże decydujące o waszym życiu. Nie ma już czasu do stracenia. Żyjecie już w smutnych dniach zła, które szerzy się i uderza (znienacka) w każdym miejscu i w każdym kraju. (…) czas Pana… już trwa…
Przesłanie z 7/11/1984 do Costanzy Callegari; por. Vieni Spirito Santo, str. 71-72-73.

4

Wojna, głód, epidemie, wojenne narzędzia zabijania – są one czymś więcej niż okrutne Bestie wspomniane przez Umiłowanego ucznia – trzęsienia ziemi, znaki na niebie, wybuchy we wnętrznościach ziemi, cudowne wezwania małych dusz pociągniętych Miłością na drogę mistyczną, prześladowania moich uczniów, wzniosłość dusz i nikczemność ciał – niczego nie brak w znakach, z których możecie wnioskować o bliskości chwili mego gniewu i sprawiedliwość.
426 Przesłanie z 20/8/1943 do M.Valtorty.; por. I quaderni del 1943, Wyd. Pisani, str. 145.

5

A przecież jesteście o krok od waszej ruiny. Kiedy wszyscy wołają „pokój” nagle może wybuchnąć nowa wojna światowa, która wszędzie szerzyć będzie śmierć i zniszczenie. Kiedy będzie się mówić: „pokój i bezpieczeństwo”, wtedy może zacząć się wielki wstrząs dla jednostek i narodów. Ileż przelewanej krwi widzę na wszystkich drogach świata!… Ileż moich biednych dzieci widzę, jak płaczą z powodu plagi ognia, głodu i strasznego zniszczenia!
Przesłanie z 31/12/1983 do s. S. Gobbi brosz. Cyt., str. 468

6

Krzyczycie „pokój, pokój”, jednak nie będzie pokoju dla ludzkości…
Wasi przełożeni krzyczą „pokój”, podczas gdy przygotowują się na zniszczenie. Szatan użyje swojej władzy, by rzucić ludzkość na wojnę, która zakończy wszystkie wojny…

Przesłanie Jezusa z 5/6/1975 do V. Lueken, Bayside.

W tej publikacji autor nie ukazuje z przesadną dokładnością różnych interpretacji i styczności pomiędzy przesłaniami różnego pochodzenia (tak pod względem miejsca, jak i czasu), gdyż zapowiadane wydarzenia nie zawierają się w sztywnych schematach, lecz przenikają się. Wydaje się, że ich przyszłe wypełnienie znajduje się w miejscu – czasie – relatywnie bliskim. Znaczy to, iż w jednym czasie może się ukazać więcej wydarzeń.


Źródło: Wydawnictwo AA
Czytaj także