Trwa VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Artykuł sponsorowany

Trwa VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Dodano: 
VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: ”W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie został wydłużony do 31 marca 2023 roku

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Myśląc o współczesnej rosyjskiej polityce, nie można nie dostrzegać, że propagandowo wypreparowana historia jest w tej chwili bardzo ważnym spoiwem ideologii imperialnej. Tworzy się mit nieskazitelnej historii świętego imperium, nowoczesnego wcielenia „świętej Rusi”
Prof. Janusz Kurtyka

W 2022 roku nastąpiła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę - obrazuje to, że imperialne skłonności dzisiejszej Rosji nawiązują do jej niechlubnych tradycji z przeszłości, które w sposób tragiczny odczuła na swojej skórze Polska. Dlatego też chcemy Polakom, ale również i odbiorcom zagranicznym, przypomnieć te karty historii, wskazując niniejszą tematykę Konkursu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala podczas Przeglądu Przeszłość / Przyszłość w sierpniu 2023 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej
  • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
  • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
  • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2022 r.

W dotychczasowych edycjach zgłoszono do Konkursu 150 prac. Przyznano 6 Nagród im. Janusza Kurtyki oraz 2 Wyróżnienia. Zwycięskie prace – pióra Tadeusza Wolszy, Andrzeja Chwalby, Damiana K. Markowskiego – zostały przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz wydane nakładem zagranicznych wydawnictw Carolina Academic Press i Peter Lang Verlag. Obecnie trwają prace nad przekładami monografii autorstwa kolejnych Laureatów: Andrzeja Nowaka, Sławomira Dębskiego i Przemysława Benkena. Nawiązano na tym polu współpracę m.in. z wydawnictwem Routledge. Partnerzy oferują globalną sieć dystrybucyjną, a dzięki równoległym staraniom Fundacji, nowo wydane książki trafiły już do kluczowych bibliotek na różnych kontynentach. W tym celu koordynowana jest również dodatkowa kooperacja z organizacjami polonijnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Austrii.

„Nagroda im. Janusza Kurtyki to wzmocnienie naukowego prestiżu oraz popularyzacja dorobku badacza poprzez spotkania promocyjne. Dzięki staraniom Fundacji, Laureaci brali udział w wykładach gościnnych, debatach czy sesjach tematycznych w Houston, Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, New Britain, Londynie, Berlinie, Ratyzbonie, Bonn czy Wiedniu. Do końca 2022 r. zorganizowano ponad 15 tego rodzaju spotkań we współpracy z zachodnimi uczelniami, instytutami bądź innymi ośrodkami intelektualnymi” – podkreśla dr Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2023 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.

Szczegóły, harmonogram oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie organizatora projektu: www.fundacjakurtyki.pl

Zapraszamy do zgłaszania książek do Konkursu!

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

O Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Dlatego stworzono Bibliotekę im. Janusza Kurtyki, gromadzącą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Patrona

Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki
 0
Czytaj także