Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Konferencja naukowa w Collegium Intermarium

Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Konferencja naukowa w Collegium Intermarium

Dodano: 
Benozzo Gozzoli, Triumf św. Tomasza z Akwinu (fragment)
Benozzo Gozzoli, Triumf św. Tomasza z Akwinu (fragment) Źródło:Wikimedia Commons
Dziedzictwo św. Tomasza z Akwinu od wieków znajduje się u podstaw nauczania Kościoła. Uczestnicy konferencji naukowej „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie” postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób współcześnie realizować naukę Akwinaty. W wydarzeniu wezmą udział eksperci reprezentujący kilka ośrodków naukowych z Polski i USA. Konferencja odbędzie się 9 marca w murach uczelni Collegium Intermarium w Warszawie.

Filozofia św. Tomasza była przez wieki polecana przez licznych papieży, jako odpowiedź na zagrożenia występujące w danej epoce. Papież Leon XIII w encyklice „Aeterni Patris” wskazywał, że nauka Doktora Anielskiego może posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z błędami intelektualnymi w każdym czasie. Z kolei św. Pius X w encyklice „Pascendi Dominici gregis” zauważał, że wszelkie pomijanie św. Tomasza przy studiach, zwłaszcza w kwestiach metafizycznych, przynosi poważny uszczerbek”. Natomiast św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” ze smutkiem stwierdził, iż dziedzictwo Akwinaty spotyka się z coraz mniejszym zainteresowaniem. „W wielu szkołach katolickich można było zauważyć pewien regres w tej dziedzinie, co było wyrazem mniejszego poważania nie tylko dla filozofii scholastycznej, ale w ogóle dla studium filozofii jako takiej” – zaznaczył papież Wojtyła. W tym samym dziele Jan Paweł II pisał również o „nieprzemijającej myśli” św. Tomasza.

Konferencja poświęcona zostanie zagadnieniu realizacji nauki Doktora Anielskiego we współczesnych realiach. Jednym z prelegentów będzie prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, filozof wykładający na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Collegium Intermarium, wieloletni badacz filozofii klasycznej, w tym nauczania św. Tomasza. Wygłosi on wystąpienie zatytułowane „Św. Tomasz z Akwinu – filozof. Źródło inspiracji i klarownych rozwiązań”.

Głos zabierze również o. dr Michał Chaberek – dominikanin, wykładowca Collegium Intermarium, specjalista w dziedzinie teologii stworzenia, badacz zagadnienia ewolucji, autor kilku książek, w tym publikacji „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja”. W swoim wystąpieniu pochyli się on nad problemem możliwości uzgodnienia metafizyki św. Tomasza z metafizyką ewolucjonizmu.

Kolejnym prelegentem będzie dr Steve Cain – filozof z Thomas Aquainas College w Kaliforni. Wygłosi on prelekcję pt. „O niezbędności ładu w edukacji. Podążając za św. Tomaszem z Akwinu”. Zagadnieniem antropologii św. Tomasza wobec gender, transhumanizmu i sztucznej inteligencji, zajmie się natomiast dr hab. Zbigniew Pańpuch, reprezentujący KUL i CI. Swój wykład przedstawi także o. dr Michał Mrozek. Dominikanin, przedstawiciel Instytutu Tomistycznego poruszy temat roli natury i cnót u Akwinaty. Konferencję zakończy dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny „Christianitas”. Wygłosi on prelekcję zatytułowaną „Niechciany, nadużywany, pożądany – trzy sposoby traktowania Akwinaty na tle sporów nowoczesności”.

PROGRAM KONFERENCJI – LINK

Źródło: Collegium Intermarium
Czytaj także