Świat26. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej

26. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka
Grupa Wyszehradzka / Źródło: PAP / fot. Darek Delmanowicz
Dodano
"Grupa Wyszehradzka" powstał po spotkaniu 15 lutego 1991 roku w węgierskim mieście Wyszehrad.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.


 Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.


/ Źródło: TVP Info / msz.gov.pl/visegradgroup.eu

Czytaj także

 0

Czytaj także