PERN filarem polskiej gospodarki

PERN filarem polskiej gospodarki

Dodano: 2
W 2020 r. PERN oddał do eksploatacji sześć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności niemal 550 tys. m sześc. Są one zlokalizowane u wybrzeży Bałtyku: w Bazie Gdańsk i Terminalu Naftowym w Gdańsku
W 2020 r. PERN oddał do eksploatacji sześć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności niemal 550 tys. m sześc. Są one zlokalizowane u wybrzeży Bałtyku: w Bazie Gdańsk i Terminalu Naftowym w Gdańsku Źródło: Materiały prasowe
Polski rynek naftowy w ostatnich latach przeszedł metamorfozę. Było to możliwe dzięki zmianom legislacyjnym skutecznie wprowadzonym przez Rząd RP, które radykalnie ograniczyły szarą strefę w obrocie paliwami. PERN, lider logistyki naftowej i paliwowej, stał się skutecznym narzędziem państwa w budowaniu niepodległości energetycznej, odpowiadając jednocześnie na wzrost zapotrzebowania klientów na magazynowanie z powodu zwiększenia legalnego obrotu paliw. Nawet w czasach pandemii spółka skutecznie realizowała ambitny plan rozwojowy, dając napęd polskiej gospodarce.

Ubiegły i obecny rok są kolejnym testem dla spółek zarządzających infrastrukturą krytyczną – w tym dla PERN. Epidemia koronawirusa spowodowała wprowadzenie szeregu obostrzeń sanitarnych i konieczność dostosowania działalności operacyjnej do nowych wytycznych. Podstawowym celem było – i wciąż pozostaje – utrzymanie ciągłości działania oraz minimalizowanie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się epidemii.

Dzięki wdrożonym procedurom została zachowana zarówno ciągłość dostaw surowca do rafinerii, jak i ciągłość dostaw paliw na stacje benzynowe. W tym czasie w dalszym ciągu realizowany był program inwestycyjny spółki, a kolejne zbiorniki na ropę naftową i paliwa przekazywano do eksploatacji.

Gwarancja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo energetyczne to dziś jeden z najważniejszych obszarów, który wpływa na suwerenność kraju. Kryzys z zanieczyszczoną ropą z Rosji z 2019 roku potwierdził, że działania podejmowane przez Rząd RP i spółki naftowe stanowią bezpieczną polisę na wypadek tego typu sytuacji. Kluczowym zagadnieniem jest dywersyfikacja źródeł i tras dostaw ropy naftowej do Polski.

Polskie rafinerie coraz częściej kupują ropę w różnych regionach świata. Sprowadzamy ją już nie tylko z Rosji, lecz także z Morza Północnego, Arabii Saudyjskiej czy USA. W zależności od tego, jaka ropa dociera do Polski – a docierają bardzo różne gatunki – PERN jest przygotowany, by zapewnić jej elastyczny transport do rafinerii i zachować jakość surowca.

Odpowiedzią na te wyzwania jest realizowany przez PERN ambitny Program Megainwestycje.

Megainwestycje PERN

PERN w większości sfinalizował już rozbudowę zbiorników magazynowych na ropę naftową. W 2020 roku w Bazie Gdańsk i Terminalu Naftowym w Gdańsku powstało łącznie 6 zbiorników o pojemności prawie 550 tys. m³. Ostatni zbiornik o pojemności 45 tys. m³ w Terminalu Naftowym w Gdańsku trafi do eksploatacji jeszcze w tym roku. Inwestycja w znaczącym stopniu poprawia elastyczność systemu logistycznego PERN i pozwala na przyjmowanie dowolnych gatunków ropy z morza i separowanie ich w wydzielonych zbiornikach.

W segmencie paliwowym już w 2019 roku został zakończony I etap rozbudowy pojemności (4 zbiorniki w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej – łącznie 128 tys. m³).

W II etapie kolejne zbiorniki są sukcesywnie oddawane do eksploatacji – na przełomie roku 2020/2021 zbiorniki w Boronowie, w Emilianowie, w Małaszewiczach, a w połowie 2020 roku zbiornik w Koluszkach. Finalizowane są również prace w dwóch bazach paliw – w Dębogórzu i Rejowcu. Dzięki realizacji II etapu klienci będą mogli skorzystać z dodatkowych 222 tys. m³ pojemności. Spółka przygotowuje także III etap.

PERN w ramach Programu Megainwestycje realizuje także inwestycje liniowe, m.in. rurociąg produktowy z Boronowa do Trzebini o długości około 100 km. Magistrala połączy bazę paliw PERN w Boronowie z Terminalem Paliw PKN Orlen w Trzebini. Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z PKN Orlen.

PERN unowocześnia bazy paliw

PERN modernizuje obecnie swoje bazy paliw. Celem jest m.in. uzyskanie większej liczby stanowisk „multiproduktowych”, co umożliwia kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą. W ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze wyposażane są w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych.

Spółka wdrożyła także nowoczesny Portal Przewoźnika, oferujący w trybie online szereg narzędzi firmom przewozowym, które przyspieszają i ułatwiają korzystanie z usług PERN. Portal w czasie rzeczywistym podaje informacje o liczbie transportów oczekujących lub odbierających paliwo w danym obiekcie, jest bazą danych o kierowcach i pojazdach przewoźnika oraz o aktualnie realizowanych transportach – wszystko w trybie online. Z portalu w ciągu kilku pierwszych tygodni zaczęło korzystać ponad 100 przewoźników. Dzięki nowemu rozwiązaniu czas niezbędny na rejestrację kierowcy i pojazdu odbierającego paliwo na danej bazie PERN znacznie się skrócił. Wyeliminowane zostały zgłoszenia papierowe drogą pocztową, które zabierały kilka dni, na rzecz obrotu elektronicznego. Ta zmiana pozwala uprościć proces rejestracji, weryfikacji i udzielenia zgody na wjazd na bazę kierowcy i pojazdu do 30 minut.

Spółka prowadzi także prace w swoich bazach, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku. PERN realizuje już prace związane z rozbudową pojemności magazynowych na biokomponenty – estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol.

PERN prowadzi aktywne działania, zwiększając efektywność energetyczną własnej infrastruktury, oraz utrzymuje wysoki standard infrastruktury, prowadząc szereg działań proekologicznych – m.in. modernizacje oczyszczalni, kanalizacji, oświetlenia, instalacji odzysku par benzyn.

Dodatkowo, w bazach PERN prowadzony jest także szereg inwestycji mających na celu wdrożenie nowych rozwiązań z obszaru automatycznego prowadzenia procesów technologicznych, a także dostosowanie systemów sterowania i wizualizacji do najnowszych światowych standardów w zakresie przemysłowych systemów sterowania.

Celem jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa pracy poszczególnych instalacji, między innymi przez monitorowanie i sygnalizowanie w systemie nadrzędnym stanu poszczególnych elementów wykonawczych i pomiarowych. Przyspieszy to podejmowanie decyzji przez operatorów poprzez łatwy dostęp do kluczowych parametrów technologicznych oraz znacząco zmniejszy udział czynnika ludzkiego w przepływie informacji o aktualnym statusie pracy poszczególnych instalacji.

PERN wspiera potrzebujących w pandemii

Jako firma odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną PERN jest skoncentrowany przede wszystkim na zapewnieniu płynnych dostaw surowca do rafinerii oraz paliw na stacje benzynowe. Jednak obok realizacji założeń strategicznych w trudnym otoczeniu wynikającym z pandemii PERN niósł także pomoc finansową i materialną potrzebującym i poszkodowanym w wyniku zakażenia koronawirusem, wspierając szpitale finansowo i rzeczowo. Wykonawcy inwestycji PERN otrzymali możliwość skorzystania z pakietu antykryzysowego, który zawiera skrócenie terminów płatności faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, pomoc w płatnościach za dostarczane maszyny i urządzenia. W sumie z programu w różnym zakresie skorzystało 56 firm. Pakiet ten został przedłużony o kolejny rok.

Artykuł powstał we współpracy z PERN.

Całość dostępna jest w 13/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 2
Czytaj także