Unia Europejska wypłaciła środki 10 krajom. Polska otrzymała prawie 700 mln euro

Unia Europejska wypłaciła środki 10 krajom. Polska otrzymała prawie 700 mln euro

Dodano: 
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
UE wypłaciła 2,97 mld euro z Funduszu Modernizacyjnego, w tym 697,5 mln euro dla Polski m.in. na inwestycje w modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych.

"Inwestycje te wesprą modernizację systemów energetycznych, redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie oraz poprawę efektywności energetycznej. Jest to największa jak dotąd wypłata za pośrednictwem Funduszu Modernizacyjnego, zwiększająca łączne wydatki do 12,65 mld euro od stycznia 2021 r." – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Zdaniem KE inwestycje te pomagają państwom członkowskim osiągnąć ich cele w zakresie klimatu i energii oraz przyczyniają się do długoterminowego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez 2050.

Prawie 700 mln euro z UE dla Polski. Tylko Czechy i Rumunia otrzymały więcej

Państwa członkowskie korzystające z pierwszej wypłaty w 2024 r. to Bułgaria (65,2 mln euro), Chorwacja (52 mln euro), Czechy (835,2 mln euro), Estonia (24,1 mln euro), Węgry (76,8 mln euro), Łotwa (26,8 mln euro) mln euro), Litwa (59 mln euro), Polska (697,5 mln euro), Rumunia (1,095 mld euro) i Słowacja (35 mln euro).

Wspierane projekty koncentrują się na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystaniu i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie obejmują m.in.: modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce; wzmocnienie sieci przesyłowej energii elektrycznej w celu wsparcia integracji odnawialnych źródeł energii w Bułgarii; magazynowanie energii w Chorwacji; wsparcie gospodarstw domowych w zakresie zakupu i instalacji nowych systemów fotowoltaicznych w Czechach; poprawę efektywności energetycznej i promowanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach sektora publicznego w Estonii oraz produkcję wodoru odnawialnego i wysokosprawna kogeneracja na Słowacji.

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie zaplanowano na sierpień 2024 r. i wrzesień 2024 r.

Fundusz Modernizacyjny. Wsparcie trzynastu państw

Fundusz Modernizacyjny, finansowany z dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu CO2, ma na celu wsparcie trzynastu państw członkowskich o niższych dochodach w przejściu na neutralność klimatyczną. Są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, a także Grecja, Portugalia i Słowenia.

Czytaj też:
Ta dyrektywa UE uderzy Polaków po kieszeni. Ogromne koszty

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także