System TOPSOR zmieni funkcjonowanie SOR

System TOPSOR zmieni funkcjonowanie SOR

Dodano: 
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych będą korzystne nie tylko dla personelu medycznego, ale przede wszystkim dla pacjentów - zapewnia prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy ds. ratownictwa medycznego.

W jaki sposób dokładnie ma działać system TOPSOR?

System i organizacja pracy w SOR powinien działać tak, aby po wejściu pacjenta do oddziału pobrał on bilet z automatu. Kolejnym krokiem powinna być rejestracja, ale z jednoczesną klasyfikacją medyczną, czyli stwierdzeniem, czy pacjent wymaga natychmiastowej pomocy, czy może na nią poczekać. Pozwoli to na szybsze rozpoznanie, szczególnie u pacjentów, których objawy mogą sugerować stan zagrożenia życia lub zdrowia. Według mnie, wprowadzenie rozwiązań informatycznych do SOR-ów w Polsce przyniesie poprawę w działalności tego segmentu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pacjent przeszedł już wstępną klasyfikację medyczną. Co dalej?

Po o tym etapie pacjent zostanie poinformowany, jaki priorytet otrzymał. Decydujący tutaj będzie stan zdrowia pacjenta, a nie kolejność przybycia do SOR.Ekrany, które będą powieszone w wyznaczonych obszarach SOR, poinformują o czasie oczekiwania. Ważny jest tutaj fakt, aby czasy były zliczane z danych konkretnego SOR, pozwoli to na obiektywne obliczenie czasu. Oczywiście czas podany będzie czasem tylko przybliżonym i zależnym od liczby pacjentów, a przede wszystkim od tego, czy stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowego udzielania pomocy. Pacjent, u którego będą występowały objawy mogące sugerować bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia, zawsze będzie priorytetem dla personelu medycznego SOR-u.

Jak system TOPSOR pomoże pacjentom?

Pacjent jest najważniejszy w działalności SOR. Pamiętajmy że głównym zadaniem SOR, jako elementu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jest udzielanie świadczeń medycznym pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wdrożenie systemu TOPSOR ma służyć nie tylko pacjentom, ale również personelowi. Proces klasyfikacji medycznej (warto podkreślić, że jest on procesem ciągłym) daje możliwość odesłania pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli nie występują u niego objawy mogące sugerować stan zagrożenia życia lub zdrowia. TOPSOR udostępni nie tylko informacje o czasie oczekiwania, ale przede wszystkim, pozwoli na wdrożenie, jak najszybciej procedur medycznych u pacjentów którzy tego pilnie wymagają.

Czy podczas projektowania systemu TOPSOR konsultowano się ze środowiskiem medycznym?

Oczywiście, że tak. Przed przystąpieniem do realizacji tego dużego i przełomowego projektu - nie tylko dla SOR-ów, ale też dla całej opieki zdrowotnej - podjęto decyzję o włączeniu do działań ekspertów różnych dziedzin. W skład zespołu, w którym wspólnie pracowaliśmy, weszli m.in. przedstawicielea Ministerstwa Zdrowia, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitali oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych, wśród których znaleźli się lekarze specjaliści medycyny ratunkowej oraz ratownicy medyczni i pielęgniarki. Głównym założeniem powołanego zespołu była ocena merytoryczna i konsultacja założeń sytemu TOPSOPR. Spotkania zespołu odbywały się przed wdrożeniem pilotażu, jak również po jego zakończeniu. Po spotkaniach grupy eksperckiej wprowadzono wiele modyfikacji w systemie TOPSOR. W mojej ocenie cel zakładany został osiągnięty.

Rozmawiał: Artur Miros

Czytaj także