Forum dla Wolności i Rozwoju zaprasza na debatę o przyszłości Polski

Forum dla Wolności i Rozwoju zaprasza na debatę o przyszłości Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Forum dla Wolności i Rozwoju
Forum dla Wolności i Rozwoju Źródło: Facebook
Forum dla Wolności i Rozwoju, Strategia dla Polski odbędzie się już 12 grudnia. W tym roku uczestnicy tej międzynarodowej platformy współpracy między przedstawicielami świata biznesu, środowisk menedżerskich i polityki pracowali nad przygotowaniem „Strategii dla Polski” – dokumentu, który ujmuje polskie priorytety w ramy zarządzania strategicznego. O propozycji zmian podatkowych, wyzwaniach energetyki, zmianach w polskim prawie i wielu innych tematach rozmawiać mają przedstawiciele rządu, doradcy firm doradztwa strategicznego, menedżerowie wyższego szczebla, prawnicy, ekonomiści i eksperci rządowi.

Tegoroczne Forum objęte jest patronatem Ministerstwa Rozwoju. Podczas wydarzenia zrzeszeni wokół inicjatywy eksperci przedstawią najważniejsze punkty „Strategii dla Polski”. Dokument, będący efektem wielomiesięcznej pracy grup roboczych, stanowi wytyczne dotyczące kierunku, w jakim zmierzać powinno państwo. Strategia w pełnym kształcie, uzupełniona o uwagi uczestników Forum zostanie przekazana decydentom politycznym.

- Debata o Strategii dla Polski – jeden z ważnych punktów spotkania uczestników Forum dla Wolności i Rozwoju, ma być także wsparciem działań związanych z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju. „Strategia dla Polski” przygotowana przez ekspertów Forum, wykracza poza zagadnienia gospodarcze – porusza takie zagadnienia jak np. polityka międzynarodowa, system opieki zdrowotnej, energetyka, zadłużenie zagraniczne, komentuje Michał Rybicki, Dyrektor Zarządzający Forum dla Wolności i Rozwoju.

- Powinniśmy jasno zdefiniować misję swojego państwa, zbudować wizję jego rozwoju oraz określić podstawowe cele strategiczne do osiągnięcia w zakładanym horyzoncie czasowym, podkreśla Jan Kowalczyk z Forum dla Wolności i Rozwoju, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym na poziomie kontynentalnym.

Jednym z wydarzeń odbywających się podczas Forum dla Wolności i Rozwoju, będzie debata o reformie podatkowej. Propozycje zmian w ustawie podatkowej zostały przygotowane przez Okrągły Stół Podatkowy Sejmu RP (działający w ramach Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego). Jest to zespół prowadzony przez Adama Abramowicza, w którego skład wchodzą parlamentarzyści, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Centrum Adama Smitha, Forum dla Wolności i Rozwoju, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskiego Towarzystwo Gospodarczego.

Podczas kongresu podsumowującego działania Forum dla Wolności i Rozwoju dyskutowane będą propozycje zmian w podatkach, które zaproponowała strona rządowa, jak i organizatorzy wydarzenia. Projekt reformy podatkowej wysunęli także inni uczestnicy Okrągłego Stołu Podatkowego: Centrum Adama Smitha oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wydarzenie patronatem głównym objęła firma Enea.

Podczas kongresu, odbywającego się w Falentach k. Warszawy 12 grudnia, odbędzie się 12 paneli tematycznych, poświęconych różnym obszarom gospodarki i funkcjonowania państwa. W każdej z dyskusji wezmą udział zarówno przedstawiciele biznesu i eksperci prawni, jak i reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz decydenci polityczni. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Enea SA i menedżer z 20-letnim doświadczeniem w branży energetycznej, Henryk Siodmok czy Prezes Zarządu Grupy Atlas, Sławomir Zawada, Prezes PGE GEIK.

Czytaj także