Veolia liderem energetycznej transformacji

Veolia liderem energetycznej transformacji

Dodano: 1
Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Panel "Miasta - wielkie wyzwania - odważne decyzje".
Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Panel "Miasta - wielkie wyzwania - odważne decyzje". Źródło: XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Wyzwania, które stoją przed inteligentnymi miastami przyszłości, zarówno klimatyczne, infrastrukturalne, jak polityczne, wymagają już nie tylko długoletnich strategii, lecz także odważnych decyzji. – Stoimy przed olbrzymią transformacją – zauważył Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce, która jako jeden z liderów zielonej transformacji blisko współpracuje z polskimi samorządami.

Coraz częściej myśląc o zielonej transformacji miast, mówimy o jakości życia mieszkańców. Nie tylko w kontekście zmian klimatu, lecz także w kontekście zdrowia psychicznego, możliwości dobrego funkcjonowania czy wręcz tworzenia przyjaznej przestrzeni do życia – zauważyła podczas debaty „Miasta – wielkie wyzwania – odważne decyzje” Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, zwracając uwagę na fakt, że w Polsce z ciepła systemowego korzysta ok. 15 mln osób.

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, w czasie panelu odbywającego się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu zwrócił uwagę, że zielona transformacja będzie dotyczyć nie tylko budować sojusze z innymi partnerami, aby uspójniać strategie działania – podkreślił Bartłomiej Pawlak.

– Cieszę się, że mówimy o współpracy – stwierdził Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce. Powołując się na ideę współpracy w ramach tzw. złotego trójkąta: samorząd – nauka – biznes, zauważa, że często do współpracy brakowało wspólnego mianownika. – Ten wspólny mianownik się pojawił. Jest nim środowisko i dbałość o zasoby, które mamy. My jako Veolia bardzo dobrze to rozumiemy. Veolia na świecie odpowiada nie tylko za zarządzanie energią. Veolia to jeden z czołowych dostawców usług w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Na świecie i w Polsce prowadzimy tę działalność przy zachowaniu szczególnej dbałości o ochronę środowiska i w ramach gospodarki obiegu zamkniętego – dodał dyrektor Zamasz, zapowiadając, że celem Veolii w Polsce jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku.

Do 2030 r. realizowany będzie projekt całkowitej rezygnacji z węgla całej Grupy Veolia, w szczególności dwóch ośrodków metropolitalnych, którymi są Łódź oraz Poznać. – Największym wyzwaniem stojącym przed Grupą jest dekarbonizacja naszych miast powiatowych. Veolia jest obecna w 66 takich miastach i dostarcza ciepło i wodę prawie 3 mln osób. To pokazuje skalę działania – zaznaczył Krzysztof Zamasz. Veolia jest częścią ekosystemu miejskiego i partnerem 123 samorządów w Polsce. Jako lider transformacji energetycznej kraju, blisko współpracujemy z instytucjami krajowymi, a w szczególności z Polskim Funduszem Rozwoju – dodał Krzysztof Zamasz.

Fundacja Veolia Polska

Członek zarządu Grupy Veolia w Polsce zauważył również, że Veolia jest naturalnym parterem w projektach rozwoju miast, którym poza ciepłem oferuje również nowoczesne rozwiązania technologiczne, wykorzystujące cyfryzację i digitalizację w procesie obsługi Klienta.

– Kluczy do sukcesu we współpracy z samorządami jest wiele. Jednym z nich jest Fundacja Veolia – zauważył dyrektor Krzysztof Zamasz i jako przykład udanej współpracy z samorządami podał projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. – Takie projekty realizujemy we wszystkim naszych miastach. Ciekawe inicjatywy w tym zakresie są też podejmowane w Warszawie – zaznaczył, zwracając uwagę na to, że do realizacji marzeń o dekarbonizacji kluczowe jest odpowiednie finansowanie.

–Bardzo sobie cenię współpracę z Fundacją Veolia, bo dzięki niej – a zwłaszcza dzięki otwartości fundacji na innowacyjne podejście do podnoszenia ekologicznej świadomości mieszkańców – możemy realizować szereg naszych działań – zauważyła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/ GRID-Warszawa.

Czytaj też:
Ideologie opanowały uniwersytety
Czytaj też:
Jak zachować wolność?

Źródło: DoRzeczy.pl
 1
Czytaj także