Rząd chce przyjąć projekt o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie niewypłacalności

Rząd chce przyjąć projekt o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie niewypłacalności

Dodano: 6
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdjęcie ilustracyjne
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Rząd planuje przyjęcie noweli o ubezpieczeniach obowiązkowych. Celem jest zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Chodzi o szkody wynikające z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej planowane jest na I kw. 2023r.

"Zakłada się przede wszystkim wprowadzenie […] zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, w odniesieniu do szkód wynikających z wypadków drogowych w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania oraz w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania" – czytamy w wykazie.

Obecnie już istnieją częściowe regulacje krajowe przyznające kompetencję Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) w zakresie upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; regulacje te zostaną dostosowane i zmodyfikowane do wymagań zawartych w dyrektywie – podano także.

Kwoty gwarantowane. Ile wyniosą?

Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – dyrektywa określa minimalne wysokości sumy gwarancyjnej/sum gwarancyjnych na poziomie:
a) szkody na osobie: 6,45 mln euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej,
b) szkody majątkowej: 1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych,
– uregulowanie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia,
– dostosowanie określeń użytych w ustawie do definicji "pojazdu" i "ruchu pojazdu" zawartych w ww. dyrektywie,
– określenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie regulacji, która w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej pozwalałaby na zaspokojenie roszczeń przez UFG. Już w chwili obecnej UFG spełnia świadczenia w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Ze względu jednak na specyfikę takiego rozwiązania, które skutkować będzie dodatkowym zaangażowaniem finansowym UFG, szczegółowe zmiany w tym zakresie będą poprzedzone konsultacją z podmiotami i instytucjami rynku ubezpieczeniowego.

Źródło: ISBnews
 6
Czytaj także