Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok

Dodano: 3
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: Twitter / Kancelaria Prezydenta
Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona deficyt na poziomie 68 mld złotych, wzrost PKB na poziomie 1,7 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 9,8 proc. – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej, przyjęto, że w roku 2023 tempo wzrostu PKB obniży się do 1,7 proc., stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 9,8 proc., średnioroczny kurs euro wyniesie 4,65 złotych, a kurs dolara amerykańskiego – 4,43 złotych" – czytamy w informacji dotyczącej ustawy budżetowej.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 672,54 mld złotych, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 604,54 mld złotych. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalono na kwotę nie większą niż 68 mld złotych. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 545,33 mld złotych, dochody niepodatkowe – 55,42 mld złotych, zaś środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – 3,79 mld złotych.

Dochody państwa

Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych są podatki pośrednie. Dochody z poszczególnych podatków prognozowane są w następujących kwotach: 286,3 mld złotych z podatku od towarów i usług; 88,597 mld złotych z podatku akcyzowego; 4 mld złotych z podatku od gier; 73,61 mld złotych z podatku dochodowego od osób prawnych; 78,37 mld złotych z podatku dochodowego od osób fizycznych; 4,6 mld złotych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin; 5,98 mld złotych z podatku od niektórych instytucji finansowych; 3,88 mld złotych z podatku od sprzedaży detalicznej.

W ramach kategorii dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: dywidendy – 2,22 mld złotych; cło – 8,68 mld złotych; dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 40,86 mld złotych; wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 3,67 mld złotych.

"W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. (...) W ramach wydatków budżetu państwa na 2023 rok uwzględniono również wydatki na realizację 41 programów wieloletnich" – podała w piątkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 123,2 mld złotych.

Czytaj też:
Ustawa wiatrakowa. Głos zabrała minister Moskwa
Czytaj też:
Poprawki Senatu do ustawy o SN. Senator PiS: Chodzi o to, by blokować KPO

Źródło: ISBnews.pl
 3
Czytaj także