Znamy wyniki finansowe banków. Zysk całego sektora wzrósł o 200 proc.

Znamy wyniki finansowe banków. Zysk całego sektora wzrósł o 200 proc.

Dodano: 5
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Od stycznia do lipca wynik finansowy netto banków wyniósł 14,7 mld zł, co oznacza wzrost o 199,9 proc. w skali roku – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

"Wynik finansowy netto na koniec lipca 2023 r. wyniósł 14,7 mld zł. Wynik ten był wyższy o 9,8 mld zł (+199,9 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2022 r. i o 1,1 mld niższy od wyniku osiągniętego na koniec czerwca 2023 (-7,1 proc. m/m)" – czytamy w komunikacie KNF.

Na koniec lipca 2023 r. łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 6,1 mld zł. Aktywa tych banków stanowiły ok. 1,3 proc. aktywów sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 22 mld zł.

W okresie styczeń-lipiec br. wynik z odsetek wyniósł 55,66 mld zł (+37 proc. r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 10,87 mld zł (-1,1 proc. r/r). Koszty działania wyniosły 26,45 mld zł (-3,7 proc. r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 3,82 mld zł (-12,7 proc. r/r).

Kondycja sektora bankowego w Polsce. Spłynęły dane KNF

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lipca wyniósł 11,51 proc. (+9,61 pkt proc. r/r, +2,39 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,74 proc. (+0,62 pkt proc. r/r, +0,2 pkt proc. m/m) – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec lipca 3,71 proc. wobec 3,52 proc. miesiąc wcześniej i 2,63 proc. rok wcześniej. Na koniec czerwca 2023 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21,42 proc. (TCR) i 19,69 proc. (T1).

Według komunikatu, "w II kwartale 2023 r. nastąpił wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko operacyjne oraz spadek poziomu ekspozycji na ryzyko kredytowe". Jednocześnie odnotowano wzrost funduszy własnych sektora bankowego o 12,3 mld zł. KNF ocenia, że sytuacja kapitałowa sektora pozostaje stabilna".

Na koniec czerwca 2023 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 492 banki spółdzielcze, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Czytaj też:
Ekonomiści największego banku w Polsce przewidują dalsze obniżki stóp procentowych

Źródło: ISBnews
Czytaj także