Finansowanie jak bumerang
Materiał partnera

Finansowanie jak bumerang

Dodano: 1
Finansowanie jak bumerang
Pożyczki unijne to odnawialne instrumenty finansowe, z których po spłacie będą mogły skorzystać kolejne firmy. Mają szansę się o nie ubiegać nie tylko doświadczone firmy, lecz także start-upy

Gdy dr Tomasz Oczkowski, genetyk i biolog, specjalizujący się w diagnostyce molekularnej, postanowił założyć firmę Bioinvents, miał za sobą nie tylko doświadczenia naukowe zebrane m.in. na amerykańskiej uczelni, lecz także cenne obserwacje biznesowe.

„Badania na amerykańskim uniwersytecie odbywały się pod nadzorem firmy, która była zainteresowana ich wynikami. Zajmowałem się więc praktycznymi rozwiązaniami. W Polsce pracowaliśmy zupełnie inaczej, nad kompletnie abstrakcyjnymi problemami, bez znaczenia dla gospodarki” – wspomina dr Oczkowski.

Po powrocie do kraju naukowiec postanowił założyć firmę i przy okazji sprawdzić amerykański model na polskim gruncie. Potrzebował do tego środków finansowych, bo jego własne oszczędności i przyznane dotacje okazały się za małe. Zaczął od banków, ale nie były one skłonne kredytować Bioinvents, mimo przyznanych dotacji i zabezpieczeń. Do inwestycji w biotechnologię zachowawczo podchodziły też fundusze inwestycyjne, które wprost przyznawały, że brakuje im ekspertów do oceny projektu. Pomogła dopiero Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która udzieliła Oczkowskiemu kredytu w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą – tzw. start--upów. Otrzymane pieniądze dr Oczkowski zainwestował w sprzęt – automat do izolowania DNA w dużej skali, termocyklery (urządzenia służące do molekularnych analiz kwasów nukleinowych) czy spektrometry do badania białek metodami immunologicznymi. Każde z tych niezbędnych w codziennej pracy biotechnologa urządzeń kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Odnawialne wsparcie

Obecnie Bioinvents zajmuje się opracowywaniem nowych metod wykrywania chorób nowotworowych za pomocą genetyki molekularnej, m.in. poprzez analizy biomarkerów onkologicznych. A w najbliższej przyszłości zamierza zająć się tematem biosyntezy ludzkich przeciwciał. Ta nowa technologia rozwijana będzie wraz z tworzonym obecnie konsorcjum badawczym z poznańskimi uczelniami, które zamierza pozyskać finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wszystkie te plany – a dzięki nim także rozwój medycyny – nie byłyby możliwe, gdyby Bioinvents nie skorzystał z unijnego wsparcia.

Inicjatywa JEREMIE, z której skorzystał z dr Oczkowski, już się zakończyła. Obecnie przedsiębiorcy z 15 województw mają szansę skorzystać z pożyczek unijnych z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Chodzi o odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie środki wracają do puli, tak by mogły z nich skorzystać kolejne firmy.

Przeszkodami w rozwoju firm jest często krótka historia kredytowa lub brak odpowiednich zabezpieczeń. Odpowiedzią na te problemy są pożyczki unijne – nisko oprocentowane produkty, których otrzymanie jest bardzo proste i przyjazne. Wystarczy zgłosić się do wybranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) instytucji finansującej, której przedstawiciele chętnie doradzą oraz pomogą w całym procesie ubiegania się o pożyczkę – mówi Anna Jawoszek, menedżer zespołu projektów województw warmińsko--mazurskiego i kujawsko--pomorskiego BGK.

Pożyczki na rozwój mikro-, małych i średnich firm finansują projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, także dostarczają środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi.

Co ważne, pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, lecz także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym. Pozyskane środki można także wykorzystać na założenie własnej firmy.

Marta Szuma

Gdzie zgłosić się po pożyczkę?

Profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK (tj. fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne) udzielają pożyczek unijnych na jasnych i prostych zasadach. Ich zadaniem jest również kompetentna pomoc w przeprowadzeniu firm przez całą procedurę uzyskania pożyczki. Listę tych instytucji znajdziesz tutaj:

rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace.

Artykuł został opublikowany w 25/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: BGK
 1
Czytaj także