Pożyczkowy rekord
Artykuł sponsorowany

Pożyczkowy rekord

Dodano: 
Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Źródło:Materiały prasowe
Prawie 640 mln zł – aż tyle na pożyczki przeznaczyła w zeszłym roku Agencja Rozwoju Przemysłu. Z oferty ARP skorzystało wiele polskich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Najczęściej przedsiębiorcy sięgają jednak 
po pieniądze na rozwój i inwestycje

W 2018 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła aż 40 pożyczek o łącznej wartości prawie 640 mln zł, których wartość wahała się od kilkuset tysięcy złotych do 100 mln zł. Spośród wszystkich pożyczkobiorców prawie jedną czwartą stanowiły firmy prywatne z sektora MŚP.

„Z oferowanego przez nas finansowania najczęściej korzystały firmy działające w przemyśle ciężkim: producenci maszyn czy przemysł zbrojeniowy” – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pożyczki to jeden z ważniejszych obszarów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – spółki Skarbu Państwa działającej w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od 2005 r. ARP S.A. przeznaczyła na ten cel ponad 5 mld zł. Z oferty skorzystało wiele polskich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki pieniądzom z ARP S.A. uratowano tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Nie tylko dla wielkich

W ostatnim czasie liczba pożyczek pomocowych spada, a rośnie wsparcie dla rozwoju i inwestycji przedsiębiorstw. ARP S.A. oferuje firmom wiele różnych produktów: od pożyczki obrotowej przez inwestycyjną do finansowania projektu innowacyjnego. I chociaż wyspecjalizowała się w finansowaniu dużych przedsiębiorstw, to jest otwarta także na współpracę z przedstawicielami małych i średnich firm, które generują miejsca pracy w regionach mniej uprzemysłowionych.

Mogą to być pożyczki na finansowanie konkretnej inwestycji czy działań rozwojowych, ale także na uzupełnienie kapitału obrotowego. W ten sposób umożliwia przedsiębiorcom ominięcie barier w pozyskaniu kapitału, na które napotykają często firmy prowadzące działalność innowacyjną, która niemal z założenia związana jest z dużym ryzykiem inwestycyjnym.

„Widzimy coraz większe zainteresowanie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj mniej firm potrzebuje kroplówki, wzrasta z kolei zapotrzebowanie na finansowanie nowych inwestycji. Widać to szczególnie wśród firm z sektora MŚP, które chociaż mają perspektywiczne plany rozwoju, nie zawsze mogą liczyć na łatwy dostęp do finansowania. W ARP S.A. wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i dostosowujemy ofertę pożyczek do ich potrzeb” – zauważa wiceprezes Paweł Kolczyński.

Alternatywa dla banków

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela finansowania na projekty innowacyjne, inwestycje, przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, a także na wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw czy finansowanie zamówień.

Oferta pożyczkowa ARP S.A. jest uzupełnieniem oferty bankowej, a dla niektórych firm alternatywą dla niej. Ogromną zaletą jest to, że nie ogranicza jej prawo bankowe. Może więc angażować się w branże i przedsięwzięcia o ogromnym potencjale, które przez banki są uznawane za zbyt ryzykowne.

Od tradycyjnych banków ARP S.A. różni również to, że finansuje działania restrukturyzacyjne oraz spółki z przejściowym ujemnym wynikiem finansowym. W takich przypadkach stara się jednak nie tylko ratować spółki przed upadkiem – poprzez proste zasilanie kapitałem – lecz także wyprowadzać je na prostą. Aby skorzystać z finansowania, potrzebny jest więc przede wszystkim dobry biznesplan. Wszystkie projekty są bowiem realizowane zgodnie z rynkowymi zasadami, a inwestycja nie ma charakteru bezzwrotnego.

Obecnie więcej pożyczek udzielanych jest na zasadach komercyjnych niż w formie pomocy publicznej. – „Dzięki naszemu wsparciu wielu przedsiębiorców do nas wraca, kiedy planuje duże inwestycje i potrzebuje na nie środków. To efekt wzajemnego zaufania i dobra informacja, bo oznacza, że jesteśmy liczącą się alternatywą dla oferty bankowej i wiarygodnym partnerem nie tylko na czas przejściowych problemów finansowych, lecz także wtedy, gdy firma chce się rozwijać” – podkreśla wiceprezes Kolczyński.

Dla wszystkich branż

I chociaż w ARP S.A. wciąż priorytetowo traktowane są przedsiębiorstwa przemysłowe, o kluczowym znaczeniu dla regionów słabiej uprzemysłowionych, to aktualni pożyczkobiorcy Agencji reprezentują aż 20 różnych branż: od przemysłu lekkiego przez spożywczy, chemiczny, maszynowy czy RTV AGD do przemysłu ciężkiego.

Z oferty pożyczek inwestycyjnych skorzystała m.in. Rema S.A. – średniej wielkości producent pilarek i innych maszyn do obróbki drewna, wspierany przez ARP S.A. finansowo od 2013 r. W kwietniu zeszłego roku udzieliła spółce czwartej już pożyczki w wysokości 3 655 000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją kolejnego projektu inwestycyjnego ukierunkowanego na badania i rozwój oraz wdrożenie wyników prac B+R do procesów produkcyjnych.

Obecnie Rema S.A. jest podmiotem rozwijającym się, prowadzącym rentowną działalność oraz jednym z kluczowych pracodawców w regionie o najwyższej stopie bezrobocia w województwie (Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie). Inny ubiegłoroczny pożyczkobiorca to firma Pronar sp. z o.o. – lider rynku maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych i recyklingowych.

Działająca na Podlasiu spółka – zatrudniająca ponad 2 tys. osób – na podstawie aneksowanej pożyczki z 2014 r. pozyskała 30 mln zł. Wcześniejsza pożyczka (na kwotę 60 mln zł) pozwoliła na sfinansowanie m.in. zakupu maszyn i urządzeń do nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wśród ubiegłorocznych pożyczkobiorców nie zabrakło również przedstawicieli branży spożywczej, takich jak np. spółka Awima sp. z o.o. (producent liofilizowanych owoców i warzyw, który we wrześniu 2018 r. zawarł z ARP S.A. umowę pożyczki inwestycyjnej) czy Libru SEA (firma produkująca wysokiej jakości ryby wędzone, która w październiku 2018 r. otrzymała pożyczkę inwestycyjną m.in. na zakup nieruchomości wraz z zakładem przetwórstwa rybnego, pokrycie nakładów inwestycyjnych na modernizację tego zakładu oraz na zasilenie kapitału obrotowego zakładu).

Wśród pożyczkobiorców byli także przedstawiciele branży budowlanej (Mirbud, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów), meblarskiej (Jafra Connect) czy instytucji naukowych (Instytut Wysokich Ciśnień PAN) oraz badawczo-rozwojowych (np. firma Adaptronica skorzystała z linii pożyczkowej dla sektora technologii kosmicznych).

ARP S.A. udzieliła także pożyczek restrukturyzacyjnych takim przedsiębiorstwom jak słupska spółka Hydro-Naval Sp. z o.o. – produkująca maszyny i urządzenia dla branży offshore oraz cywilnych i wojskowych jednostek pływających – która w czerwcu ubiegłego roku pozyskała od Agencji 9,37 mln zł finansowania.

We wrześniu zeszłego roku pożyczkę restrukturyzacyjną uzyskała również Jafra Connect Sp. z o.o. Spółka zajmuje się produkcją mebli w zakładzie w Karnicach (woj. dolnośląskie). Dzięki środkom ARP S.A. dotychczasowa restrukturyzacja mogła nabrać tempa, a spółka zniwelowała problemy płynnościowe związane z większą produkcją.

Podobnych przykładów jest wiele. Eksperci ARP S.A. dostosowują bowiem warunki finansowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i nie pobierają opłat za rozpatrzenie wniosku. Pożyczki udzielane są na podstawie prostych i przejrzystych procedur, a przedsiębiorcy mogą się ubiegać o finansowanie swojej inwestycji brutto. Zaletą ARP S.A. jest również finansowanie kapitału obrotowego standardowo na okres dłuższy niż oferują tradycyjne banki komercyjne.

Artykuł został opublikowany w 8/2019 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także