"Solidarność" krytykuje ZNP: Nieodpowiedzialny strajk o nierealne roszczenia

"Solidarność" krytykuje ZNP: Nieodpowiedzialny strajk o nierealne roszczenia

Dodano: 70
Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda
Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda / Źródło: PAP / Adam Warżawa
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” skrytykowała Związek Nauczycielstwa Polskiego za formę strajku nauczycieli. Jednocześnie "Solidarność" naciska na rząd ws. zintensyfikowania negocjacji dot. realizacji postulatów Związku.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oceniła, że porozumienie podpisane pomiędzy oświatową "S" a rządem jest "dużym sukcesem". Jednocześnie zaznaczono, że w wysoce niezadowalającym stopniu realizowany jest postulat wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sferze finansów publicznych.

"Solidarność reprezentuje wszystkie grupy zawodowe, a większość z nich nie miała waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku. Dlatego porozumienie zawarte dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym z etapów naszych działań. Domagamy się od rządu stworzenia systemowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, związanego bezpośrednio ze stanem gospodarki i wzrostem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfikowania negocjacji prowadzonych w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie porozumień dla realizacji postulatów Związku, nazwanych potocznie piątką Solidarności" – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej.

"Solidarność" skrytykowała także Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych za strajk nauczycieli. "Nie wolno nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne roszczenia. Podzielono w ten sposób środowisko pracowników oświaty i rozbudzono wygórowane oczekiwania finansowe, co doprowadziło do odwrócenia sympatii społecznych od nauczycieli i obniżenia ich prestiżu zawodowego. NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części samorządów" – zaznaczono.

Czytaj też:
Morawiecki: Oświata wymaga reform na miarę XXI wieku. Polska szkoła nie może pozostać w epoce kredy

Źródło: tysol.pl
+
 70
Czytaj także