Komunikat IPN: 93 zarzuty dla Stefana Michnika

Komunikat IPN: 93 zarzuty dla Stefana Michnika

Dodano: 72
Siedziba IPN
Siedziba IPN / Źródło: PAP / Jacek Turczyk
Pion śledczy IPN wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec stalinowskiego sędziego Stefana Michnika.

"W niniejszej sprawie zgromadzono obszerny i wyczerpujący materiał dowodowy, który pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu Stefanowi Michnikowi łącznie dziewięćdziesięciu trzech zarzutów popełnienia w 1952 i 1953 roku w Warszawie przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kary długoletniego więzienia oraz na wydaniu bezprawnych postanowień w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego" – czytamy w komunikacie IPN.

Instytut podkreśla, że czyny zarzucane Michnikowi stanowiły "zbrodnie przeciwko ludzkości i były zakazane przez ówcześnie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, a mianowicie art. VI pkt c Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, stanowiącej załącznik do porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców Osi Europejskiej, uchwalonej w Londynie w dniu 8 sierpnia 1945 roku". Czyny popełnione przez Michnika nie uległy przedawnieniu.

Sędzia kat

"W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy dający podstawy do przyjęcia, że sędzia Stefan Michnik, działając w strukturach totalitarnego państwa, posługującego się na wielką salę terrorem w realizacji celów politycznych i społecznych, utożsamiał się z nim i podjął działania polegające na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka, uznając tego rodzaju działanie za usprawiedliwione, utrwalając w ten sposób system totalitarny" – pisze IPN w oświadczeniu.

Według prokuratorów Instytutu Stefan Michnik "sprzeniewierzył się zasadzie obiektywizmu, a orzekając w sprawach karnych, kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej i politycznej, dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych, dokonując dowolnej oceny materiału dowodowego – niezawierającego jakichkolwiek obiektywnych dowodów obciążających oskarżonych, a tym samym bezpodstawnie przypisał im popełnienie przestępstw".

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że Stefan Michnik mieszka w Szwecji i co najmniej od 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą placówką dyplomatyczną RP. "Zaprzestał ponadto odbioru korespondencji kierowanej doń w niniejszym śledztwie. Wskazuje to wyraźnie, że podejrzany wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa" – czytamy.

Ścigany ENA

We wrześniu pion śledczy IPN wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Stefana Michnika. Trzy dni później WSG zdecydował o podjęciu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

"Mając na uwadze postanowienie WSG w Warszawie, w dniu 28 września 2019 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w Warszawie wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Stefana Michnika" – informuje IPN.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia w tym przedmiocie na dzień 14 października 2019 roku.

Czytaj też:
Zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika

 72
Czytaj także