"Nie dla chaosu w szkole". Dziś protest nauczycieli

"Nie dla chaosu w szkole". Dziś protest nauczycieli

Dodano:   /  Zmieniono: 
Protest ZNP
Protest ZNP
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował na dziś akcję protestacyjną przeciwko reformie edukacji. Pikiety odbędą się w 16 województwach.

W większości miast protesty rozpoczną się o godz. 14.00. Nauczyciele zgromadzą się wtedy przed urzędami wojewódzkimi.

Według informacji ZNP, w manifestacjach i pikietach wezmą udział przedstawiciele organizacji tworzących koalicję "Nie dla chaosu w szkole", władze samorządowe, przedstawiciele partii politycznych, rodzice i wszyscy obywatele nie zgadzający się na "zdemolowanie ustroju polskiej szkoły, utratę poczucia bezpieczeństwa uczniów, likwidację szkół i masowe zwolnienia nauczycieli i personelu administracyjnego". Prezes Związku Sławomir Broniarz spodziewa się na pikietach w całej Polsce łącznie ok 25 tys. osób.

Powodem, dla którego ZNP organizuje protest jest reforma edukacji wdrażana przez minister Annę Zalewską, polegająca m.in. na likwidacji gimnazjów. Zdaniem Związkowców, ma ona charakter rewolucyjny i będzie skutkowała zburzeniem wszystkich struktur systemu tworzonego przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. ZNP wskazuje także na jej ogromne koszty, którymi obciążone zostaną samorządy.

Związkowcy przekonują, że reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć. Reforma ma także - zdaniem związkowców - spowodować zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji szkolnej.

amp, Facebook/ ZNP, Facebook ZNP

 0
Czytaj także