Kraj"Najgorszy prezydent w ciągu ostatnich 30 lat". Posłanka Lewicy ostro o Dudzie

"Najgorszy prezydent w ciągu ostatnich 30 lat". Posłanka Lewicy ostro o Dudzie

Anita Sowińska, Lewica
Anita Sowińska, Lewica / Źródło: Sejm
Dodano 127
Anita Sowińska z Lewicy zabrała głos podczas sesji pytań w czasie pierwszego czytania prezydenckiego projektu ws. dodatku solidarnościowego.

– Ta ustawa to jest nieudolna próba naśladownictwa propozycji Lewicy. Ośmiesza się pan tą ustawą, po raz kolejny – stwierdziła Sowińska.

– To tak, jakby zamiast jabłka, które zaproponowała Lewica, pan dawał ludziom ogryzek. Żałuję, że nie ma tutaj pana z nami, ponieważa chciałam powiedzieć panu prosto w oczy, że jest pan najgorszym prezydentem w ciągu ostatnich 30 lat. Miernota – to jest słowo, które najlepiej opisuje 5 lat pana prezydentury – mówiła posłanka.

Przez ostatnie 5 lat nie dał pan żadnej wartości dodanej Polkom i Polakom. Podpisywał pan wszystko, co panu podsunęli. Nie potrafił pan podejmować samodzielnych decyzji. Nie było pana nawet stać na własne zdanie i powtarzał pan PiS-owskie przekazy dnia. Szkoda naszego czasu. Panu już dziękujemy – podsumowała Anita Sowińska.

Co zakłada prezydencki projekt?

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Andrzeja Dudy, dotyczącej konieczności wprowadzenia – w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych – informuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Proponuje się, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

W projekcie proponuje się podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r.

Czytaj także:
Budka do prezydenta: Pan wie, że bez Kurskiego nie wygra wyborów
Czytaj także:
Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu

/ Źródło: Sejm

Czytaj także

 127
 • axel , IP
  No jasne, najgorszy dla G..wna Wyborczego i platfusizmu, nic nowego pod słońcem. A to że dobry dla ogółu polskiego narodu to platfusy mają już gdzieś. Bo platfusy to taka przypadkowa skądinąd zbieranina kabotynów, głupków i zwyczajnych oszustów (posłuchajcie dwukrotnego expose ich herszta Donaldinia, a pojmiecie o czym piszę) okradających bezczelnie Polaków z ich krwawicy i nadstawiających tył zachodnim koncernom.
  Dodaj odpowiedź 1 2
    Odpowiedzi: 0
  • Grzegorz R IP
   Osobliwe jest to lewackie bydło, gdy pozytywnie ocenia Prezydenta zdecydowana większość Polaków, to zidiociałe stada twierdzące, że najważniejsi są obywatele, głosi tezy sprzeczne z wolą większości. To samo robił Tusk.
   Dodaj odpowiedź 1 2
     Odpowiedzi: 0
   • Sumat123 IP
    Pijak Olo to ci dopiero hit sezonu- Ale stare komuchy już w większości w piekle dlatego tw Włodek szmaciak i potomkowie ubeków już się kończą, stokrotka morozowski werner się kończą tak jak zbok wojewódzki i inne sprzedawczyki
    Dodaj odpowiedź 1 1
      Odpowiedzi: 0
    • Jac66666 IP
     Komuszyco z PZPR SLD. Taka jesteś dobra??? Rzadziliscie już 2 razy. A jedyne co robiliście to kradliscie i klamaliscie. Tak jak Po ZSl owcy. Milczwiec teraz gdy PiS robi to co wy komuchy zawsze gadacie ale nie realizujecie
     Dodaj odpowiedź 4 4
       Odpowiedzi: 0
     • Hanys IP
      W tym kraju tylko Andrzej Duda.
      Dodaj odpowiedź 4 5
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także