Liczba Grabowskiego
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Liczba Grabowskiego

Dodano: 56
Prof. Jan Grabowski
Prof. Jan Grabowski / Źródło: YouTube
Profesor Jan Grabowski, jeden z najbardziej znanych badaczy Zagłady, związany z Uniwersytetem w Ottawie, współzałożyciel PAN-owskiego Centrum Badań nad Zagładą Żydów, wrócił do swojej tezy sprzed kilku lat o 200 tys. żydowskich ofiar Polaków w czasie okupacji. Jego wystąpienia wzbudzają opór nawet wśród jego współpracowników. Żeby pojąć dlaczego, trzeba przypomnieć historię „liczby Grabowskiego”

W lipcowo-wrześniowym numerze „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” z roku 1970 zmarły w 1989 r. żydowski badacz Szymon Datner opublikował artykuł opowiadający o losie Żydów, którzy albo uciekli z gett na terenie okupowanej Polski, albo ukrywali się, żeby nigdy do nich nie trafić. Kilkunastostronicowy tekst pełen jest wstrząsających relacji i szczegółów o polowaniach na Żydów i o tym, jak ich zabijano – bez wyjątku: mężczyzn, kobiety, dzieci. Datner wspomina wielokrotnie o tym, że Żydów ukrywali Polacy, choć również o tym, że ich czasem wydawali. Pisze o tym, jakich zachęt używał niemiecki okupant, żeby nakłonić do informowania o Żydach przebywających w ukryciu. Sam Datner (urodzony w 1902 r.) przetrwał wojnę w lasach wschodniej Polski.

Całość dostępna jest w 27/2020 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 56
Czytaj także