Co z kwotą wolną od podatku dla posłów? Kancelaria Sejmu precyzuje

Co z kwotą wolną od podatku dla posłów? Kancelaria Sejmu precyzuje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm
Sejm Źródło: Sejm.gov.pl
Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie w sprawie kwoty wolnej od podatku przysługującej posłom. Komunikat jest odpowiedzią na dyskusję, która odbywa się w ostatnim czasie.

Niedawno Senat zajmował się nowelizacją ustawy o podatku dochodowym. Izba wyższa przyjęła poprawki PiS, które zakładały m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł, jednak tylko dla najbiedniejszych, którzy zarabiają rocznie tylko taką kwotę lub mniej. W przypadku zarobków w wysokości od 6,6 tys. złotych do 11 tys. złotych, kwota wolna od podatku stopniowo by się zmniejszała, a dla dochodów od 11 tys. złotych do 85,528 złotych wyniesie tyle co obecnie, czyli 3091 zł. Poprawki obejmują też zmniejszanie kwoty wolnej od podatku dla osób zarabiających pomiędzy 85, 528 zł. a 127 tys. zł., a dla osób zarabiających więcej niż 127 tys. złotych kwota nie będzie obowiązywać w ogóle.

Czytaj też:
Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej

Kilka dni temu wicepremier Mateusz Morawiecki, na antenie TVN 24, zapytany o przywileje poselskie w zakresie kwoty wolnej od podatku (dla nich kwota ta wynosi 30 451 zł), stwierdził, że "posłowie wykonują bardzo ciężką pracę i od 20 lat nie mieli regulacji wynagrodzenia". Była to odpowiedź na medialną dyskusję, która dot. m.in. wysokości kwoty wolnej od podatku dla parlamentarzystów. Kancelaria Sejmu postanowiła wydać specjalne oświadczenie, które publikujemy w całości.

W związku z informacjami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i zasad ich opodatkowania, które w ostatnim czasie pojawiły się w sferze medialnej, Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu oświadcza, że część doniesień w tej sprawie jest w wysokim stopniu nieścisła i może wprowadzać odbiorców w błąd.

Uzupełniając i jednocześnie precyzując dotychczasowe informacje na ten temat należy podkreślić, że posłowie otrzymują uposażenie poselskie, które jest traktowane jak standardowe wynagrodzenie za pracę. Od uposażenia poselskiego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.  Wysokość uposażenia poselskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora). Wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 9 892, 30 zł brutto (6 958, 82 zł netto). Uposażenie poselskie przyznawane jest przez Prezydium Sejmu na wniosek posła (w pełnej, bądź niepełnej wysokości). Nie wszyscy posłowie otrzymują uposażenie poselskie.

Wszystkim posłom przysługuje dieta parlamentarna, w zryczałtowanej wysokości 25 % miesięcznego uposażenia poselskiego, która nie jest wynagrodzeniem, lecz przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego. Wysokość jej wynosi 2 473, 08 zł brutto. Dieta parlamentarna podlega także innej kwocie wolnej od podatku niż uposażenie. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich - aktualnie wolna od podatku jest kwota 2 280, 00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Warto przypomnieć, że ta forma rekompensaty nie dotyczy wyłącznie posłów, ale też samorządowców, pracowników otrzymujących polecenie wyjazdu służbowego poza stałe miejsce pracy, a także kierowców
.

Źródło: Sejm / DoRzeczy.pl
Czytaj także