Antypolski terror propagandowy

Antypolski terror propagandowy

Dodano: 270
Jan Tomasz Gross
Jan Tomasz Gross / Źródło: PAP / Marcin Obara
LESZEK ŻEBROWSKI II Nowa szkoła pisania o Holokauście nie wzięła się znikąd. Ma głęboką tradycję znieważania Polaków kłamstwami. Nie byliśmy na to przygotowani dawniej, nie jesteśmy do dziś.

Przed ponadćwierćwieczem Stanisław Krajewski – prominentny przedstawiciel społeczności żydowskiej w Polsce (prawnuk jednego z czołowych działaczy Komunistycznej Partii Polski) – wymyślił rzecz następującą: oto dyskusja na temat „polskiego antysemityzmu” przechodzi przez kolejne rundy. I opublikował na ten temat artykuł pt. „Postawy i zachowania wobec Żydów w czasie wojny. Publiczna dyskusja rozpoczęła się” (Stanisław Krajewski, Attitudes and Behavior Toward Jews During the War. A Public Debate Begins, „The American Jewish Committee’s Report from POLAND”, maj 1994).

Cały artykuł dostępny jest w 2/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 270
Czytaj także