Ziobro: Nie zgadzamy się, aby Polska musiała w przyszłości spłacać długi Grecji

Ziobro: Nie zgadzamy się, aby Polska musiała w przyszłości spłacać długi Grecji

Dodano: 119
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Źródło: PAP / Mateusz Marek
Zbigniew Ziobro odniósł się do Funduszu Odbudowy UE. Powiedział, że zakłada on, iż w przyszłości Polska być może będzie musiała spłacać długi innych państw.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Jednak podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Do 2 kwietnia potrwają konsultacje KPO. Do końca kwietnia jest czas na przedstawienie gotowego dokumentu Komisji Europejskiej.

Do uruchomienia środków, konieczna jest ratyfikacja przez parlamenty narodowe decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. To budzi sprzeciw Solidarnej Polski.

"My się na to nie godzimy"

Partia ministra sprawiedliwości od początku była krytyczna wobec ustaleń grudniowego szczytu RE.

– Nie godzimy się, żeby Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji – powiedział podczas konferencji minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro mówił, że głosowanie nad planem odbudowy dotyczy de facto zgody na uwspólnotowienie długu: – Polska brałaby odpowiedzialność za długi innych krajów, np.za długi Grecji, jeśli nie będzie spłacać. Uważamy, że Grecja może tych długów nie spłacać, a Polska nie jest tak bogata i Polacy nie są tak bogaci, aby wykazywać się taką hojnością, ratując niemieckie czy francuskie banki, które są uwikłane na rynku grecki.

Polityk dodał, że na spłacaniu greckich długów przez Polskę zyskałyby także niemieckie banki, które miały duże związki z greckim kryzysem finansowym.

Wstrzymanie środków dla Polski

Minister sprawiedliwości podkreślił, że te rozwiązania łączą się z koniecznością wprowadzenia mechanizmem warunkowości dot. tzw. praworządności, co oznacza, że KE będzie mogła wstrzymać wypłatę środków dla Polski.

Jesteśmy lojalni wobec rządu i działamy w ramach programu koalicyjnego, który został przyjęty w 2014 r. Jednak nie godzimy się na to rozwiązanie, żeby brać wspólną odpowiedzialność za długi innych krajów unijnych i godzić się na to, żeby KE mogła nam blokować środki również z budżetu 7-letniego, które nam się po prostu należą – wskazał Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:
"Gdyby władze PiS częściej słuchały koalicjantów...". Wypij: Wielu złych decyzji można byłoby uniknąć

Źródło: Facebook / Ministerstwo Sprawiedliwości
 119
Czytaj także