Prof. Roszkowski: Kościół nieustannie był w stanie kryzysu

Prof. Roszkowski: Kościół nieustannie był w stanie kryzysu

Dodano: 25
Prof. Wojciech Roszkowski
Prof. Wojciech Roszkowski / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Prof. Wojciech Roszkowski jest autorem książki "Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia".

– Generalna refleksja, która towarzyszyła mi podczas analizy kolejnych epizodów historii Kościoła jest taka, że Kościół właściwie nieustannie był w stanie kryzysu, który albo był związany z siłami zewnętrznymi, jak w ciągu pierwszych trzech wieków, prześladowań w różnych czasach i regionach. Drugim wyrazem są kryzysy wewnętrzne, wynikające z kilku czynników – powiedział historyk na antenie Polskiego Radia 24.

– Zdarzały się w dawnych czasach, ale i współcześnie, pewne herezje czy wyzwania dogmatyczne, poglądy na które Kościół musiał od opowiedzieć, pogłębiając swoją doktrynę. Fundamentem są oczywiście ewangelie, ale to refleksja i ich interpretacja, między innymi w wyniku różnych kryzysów dogmatycznych, jest pogłębiana – zaznaczył prof. Roszkowski.

"Ogromne połacie niewiedzy"

Gość red. Tadeusza Płużańskiego podkreślał, że konflikty pomiędzy Kościołem a władzą świecką to jeden z elementów kryzysów, które Kościół w ciągu dwóch tysięcy lat przeżywał. – Stale mieliśmy do czynienia z tym zmaganiem. Mamy z tym do czynienia z wyzwaniami w czasach Bizancjum, ale i nowożytnego cesarstwa (…) To także konflikty wynikające z ambicji władców katolickich, by rywalizować z papieżem, ale i wielkie rozłamy, z XI w., kiedy odeszło prawosławie oraz Reformacja i odejście odłamów protestanckich – przypominał.

– Dziś mamy do czynienia z ogromnymi połaciami niewiedzy o korzeniach Kościoła. Ja traktuję ewangelię jako poważne źródło historyczne, które podlega analizie warsztatu historyka. Narzędzia poznania to wiedza i wiara, tylko żadna z nich nie daje nam pewności (…) Wiara jest niezbędna do poznania. W twierdzenia Gödla mamy taką oto tezę, że w każdym systemie logicznym można udowodnić tylko to, co jest w jego założeniu. Założenia przyjmuje się na wiarę – dodał prof. Wojciech Roszkowski.

Czytaj też:
Roman Kluska o pandemii: Kościół i klasa średnia powstrzymują komunizm
Czytaj też:
"Historia sukcesu". Niemiecka gazeta o warszawskiej giełdzie

Źródło: Polskie Radio 24
+
 25
Czytaj także