"Co najmniej 30 proc. przedstawicieli każdej płci". Agora przyjęła "politykę różnorodności"

"Co najmniej 30 proc. przedstawicieli każdej płci". Agora przyjęła "politykę różnorodności"

Dodano: 17
Prezes Zarządu Agora SA Bartosz Hojka
Prezes Zarządu Agora SA Bartosz Hojka Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory przyjęło dokument dot. "polityki różnorodności". Jego zapisy mają obowiązywać w radzie nadzorczej i zarządzie spółki.

Zgodnie z dokumentem, w skład zarówno zarządu jak i rady nadzorczej wchodzić musi co najmniej 30 proc. przedstawicieli każdej płci. "Poprzez różnorodność należy rozumieć różnice pomiędzy osobami wchodzącymi w skład zarządu lub rady nadzorczej, wynikające w szczególności z płci, wieku, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego" – cytuje portal wirtualnemedia.pl.

"Wysokie kwalifikacje merytoryczne"

Jak ma być realizowana różnorodność w kwestii wykształcenia? Poprzez "dobór kandydatów o szerokim spektrum wiedzy teoretycznej i dorobku naukowym", z naciskiem na wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, działalności prowadzonej przez spółkę, ekonomii, finansów przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych oraz znajomości przepisów obowiązującego prawa.

Parytety mają być także zachowane – zarówno w radzie nadzorczej jak i zarządzie w kwestii wieku zasiadających tam osób ("wybór osób o różnorodnym poziomie doświadczenia życiowego oraz kompetencji społecznych"), oraz doświadczenia zawodowego. Jednocześnie jednak w dokumencie podkreślono: decydującymi kryteriami przy wyborze członków zarządu lub rady nadzorczej – przy zachowaniu parytetów – są nadal "wysokie kwalifikacje merytoryczne i etyczne kandydatów oraz ich przygotowanie do pełnienia danej funkcji" – opisuje serwis.

Kontrola wdrażania założeń

Realizacji polityki różnorodności ma pilnować rada nadzorcza, na podstawie informacji i danych przygotowanych przez zarząd. To rada będzie też przedstawiała wnioski w tym zakresie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu. "W przypadku stwierdzenia braku realizacji różnorodności w odniesieniu do danego organu, adresaci niniejszej Polityki powinni podjąć działania celem zwiększenia jego różnorodności, najpóźniej w związku z wyborem członków tego organu na przyszłą (kolejną) kadencję" – wskazano w dokumencie.

Czytaj też:
Czyny zabronione na paradach LGBT. Poradnik Ordo Iuris

Źródło: Wirtualne Media
 17
Czytaj także