Konstruktor kolei w chmurach

Konstruktor kolei w chmurach

Dodano: 
Kolei Transandyjska. Okolice Matucany, Peru. Most zaprojektowany przez Ernesta Malinowskiego
Kolei Transandyjska. Okolice Matucany, Peru. Most zaprojektowany przez Ernesta Malinowskiego Źródło: Wikimedia Commons / Xauxa Håkan Svensson, CC 3.0
Wojciech Simon II Polscy architekci oraz konstruktorzy dróg, kolei i mostów II Ernest Malinowski to jeden z najwybitniejszych polskich inżynierów. Pomysłodawca, konstruktor i budowniczy uznawanej za cud techniki inżynieryjnej Centralnej Kolei Transandyjskiej, która przez dekady była najwyżej położoną linią kolejową na świecie.
Wybitny inżynier, pod którego kierunkiem w XIX w. szyny kolejowe w Peru ułożono wyżej, niż sięga szczyt Mont Blanc, na świat przyszedł 5 stycznia 1818 r. w rodzinie szlacheckiej w Sewerynach na Wołyniu. Syn zamożnego ziemianina Jakuba Malinowskiego, który dzielnie walczył z Rosjanami, po powstaniu listopadowym wraz z ojcem wyemigrował do Paryża. W stolicy Francji Ernest Malinowski ukończył elitarną paryską École des Ponts et Chaussées (Szkołę Dróg i Mostów). Od 1839 r. pracował we francuskim państwowym Korpusie Dróg i Mostów. Brał udział w pracach nad konstrukcją dróg i mostów, zajmował się też budową kolei na trasie Paryż – Hawr, uczestniczył również w pracach inżynieryjnych w Algierii.

Prawdziwe słońce Peru

W 1852 r. podpisał w Paryżu kontrakt jako inżynier w służbie rządowej Peru, którego władze postanowiły sprowadzić specjalistów z Europy. Jego głównym zadaniem było sprawowanie nadzoru nad rozbudową peruwiańskiej infrastruktury w celu pobudzenia lokalnej gospodarki. W Ameryce Południowej inżynier z Polski zajmował się więc wieloma różnymi projektami. Nadzorował budowę dróg, mostów, linii kolejowych. Kierował też trudną naprawą zniszczonych podczas wojny z Hiszpanią bruków w pięknym mieście Arequipa – wybrany przez polskiego inżyniera materiał musiał być bowiem wystarczająco twardy, a także harmonijnie wpisywać się w architekturę miasta. Malinowski ściągnął również do Ameryki Południowej innych polskich absolwentów paryskiej uczelni, którzy realizowali ambitne projekty infrastrukturalne. Podjął również wysiłki zmierzające do założenia w stolicy Peru uczelni wyższej kształcącej miejscowych inżynierów. Brał też udział w pracach nad modernizacją mennicy w Limie. W 1864 r. Ernest Malinowski brał udział w projektowaniu linii kolejowej z portu Chimbote do górskiej miejscowości Huarez. Sukces projektu przyniósł mu sławę i dał doświadczenie konieczne do realizacji jeszcze bardziej ambitnych przedsięwzięć. Zdobył tak duże zaufanie lokalnych władz, że gdy wybuchł konflikt zbrojny między Hiszpanią a Peru, rząd powierzył Polakowi obronę strategicznego portu Callao. Polski inżynier wprowadził wówczas wiele innowacji wzmacniających umocnienia obronne i zwiększające pole rażenia miejscowych armat. Dzięki niemu Peruwiańczycy wygrali tę bitwę, a Malinowski otrzymał honorowe obywatelstwo i tytuł bohatera kraju.

Cały artykuł dostępny jest w 47/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także