Sir Gzowski

Dodano: 
Niagara Falls
Niagara Falls Źródło:PAP/EPA / Warren Toda
Wojciech Simon II Polscy architekci oraz konstruktorzy dróg, kolei i mostów II Kazimierz Gzowski był jednym z najwybitniejszych inżynierów XIX w. Budował drogi, mosty, porty oraz linie kolejowe. Był też przedsiębiorcą, politykiem, filantropem, a także współzałożycielem malowniczego parku Niagara Falls oraz założycielem Wycliffe College w Toronto.
O tym, jak wielki wpływ miał urodzony w 1813 r. polski inżynier na rozwój kanadyjskiej infrastruktury, świadczyć może to, że w 1879 r. królowa Wiktoria nadała mu, jako pierwszemu w ówczesnych koloniach, tytuł Honorowego Adiutanta Królewskiego, dzięki czemu Polak mógł się tytułować oficjalnie jako sir Kazimierz Gzowski. Zanim wszedł do grona najwybitniejszych imigrantów w Kanadzie, wywodzący się z polskiej szlachty Kazimierz Gzowski ukończył Liceum Krzemienieckie (to samo, do którego uczęszczał również m.in. Juliusz Słowacki), a następnie wstąpił do Korpusu Inżynierów wojsk rosyjskich. Jego kariera w armii nie trwała długo. Jako nastolatek zdezerterował z rosyjskiej armii i wziął udział w powstaniu listopadowym jako oficer saperów pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego.
Cały artykuł dostępny jest w 47/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także