Polski uniwersytet wprowadził "procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową"

Polski uniwersytet wprowadził "procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową"

Dodano: 
Ideologia transpłciowa – zdjęcie ilustracyjne
Ideologia transpłciowa – zdjęcie ilustracyjne Źródło:Wikimedia Commons / Ted Eytan (CC-BY-SA-2.0)
Na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opublikowano zarządzenie rektora o tytule "procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową".

Data zarządzenia rektora prof. Krzysztofa Szoszkiewicza to 10 maja. W dokumencie przywołano szereg artykułów polskiej konstytucji, m.in. art. 30, który traktuje o "przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka", a także art. 32, który dotyczy zakazu dyskryminacji. Wskazano także statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej uczelni.

"Procedura traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową"

"W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wprowadza się procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową, stanowiącą załącznik i integralną część zarządzenia" – czytamy w pierwszy paragrafie zarządzenia. Drugi stanowi, że dokument wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jak informuje portal wPolityce.pl, "z przedstawionej na stronie internetowej uczelni procedury wynika, że osoba, która identyfikuje się z inną płcią niż jej płeć biologiczna, ma złożyć wniosek dot. odmiennego traktowania do rektora uczelni. Z osobą tą następnie przeprowadzane są konsultacje. Gdy rektor zaakceptuje deklarowaną tożsamość płciową osoby wnioskującej, wystawia prośbę o jej poszanowanie. Jak można przeczytać w karcie wspomnianej procedury, na tej podstawie osoba wnioskująca "w ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem" przez "członków wspólnoty Uniwersytetu".

Niezastosowanie się do zaleceń „stanowi podstawę do wystąpienia ze skargą zgodnie z Polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP”.

Czytaj też:
Brytyjscy uczniowie coraz częściej identyfikują się jako zwierzęta

Źródło: puls.edu.pl / wpolityce.pl
Czytaj także