Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie

Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie

Dodano: 
Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne
Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP
Zespól parlamentarny orzekający ws. jednego podmiotu, wyroki sądów dwóch instancji. W tle ciągnące się latami śledztwa i rozprawy sądowe oraz znikające i pojawiające się majątki.

Parlamentarny zespól ds. ochrony praw osób uznających się za pokrzywdzonych przez nieuczciwych przedsiębiorców powstał 20 października 2021 r. W regulaminie zespołu czytamy, że jego posiedzenia odbywać się powinny przynajmniej raz na kwartał. Potencjalnych „uznających się za pokrzywdzonych przez nieuczciwych przedsiębiorców” możemy liczyć pewnie w setkach tysięcy, jeśli nie milionach.

I tu rzecz niezwykła, ponieważ na obydwu posiedzeniach rozpatrywane były jedynie skargi na działanie spółki J.W. Construction i Józefa Wojciechowskiego. Do Zespołu w charakterze „osób poszkodowanych” zgłosili się biznesmen Eugeniusz Jasikowski, prezes zarządu i współwłaściciel (w ramach udziałów w ORIENS CAPITAL MANAGEMENT SG) Develo, spółki w upadłości likwidacyjnej, skonfliktowanej z firmą J.W. Construction. Inną poszkodowaną „osobą” była Karczma Regionalna Sp. z o.o., także skarżąca się na działania J.W. Construction.

– Dotychczas w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia. Transmisja z obu spotkań została zamieszczona na stronie sejmowej Zespołu. Niestety, nie posiadam wiedzy odnośnie ewentualnych inicjatyw podjętych poza spotkaniami w Sejmie – informuje Monika Nowak specjalista ds. poselskich Kancelarii Sejmu.

Według wszelkich dostępnych danych, żadnych innych spraw, osób oraz podmiotów skarżących się na którekolwiek z przedsiębiorstw działających na wolnym rynku, na żadnym posiedzeniu Zespołu nie było. Powstaje zatem pytanie, czy Parlamentarny Zespól ds. ochrony praw osób uznających się za pokrzywdzonych przez nieuczciwych przedsiębiorców powstał wyłącznie w celu dyskredytowania J.W. Construction?

Próbowaliśmy ustalić, czy i ewentualnie, z jakimi wnioskami występował Zespół w sprawach związanych z J.W. Construction do organów administracji państwowej, organów władzy sądowniczej i prokuratorskiej oraz, czy prace badawcze Zespołu zostały już zakończone. Pomimo wielokrotnie wysyłanych e-maili, smsów oraz telefonów, do dnia publikacji artykułu Zespół nie odniósł się do pytań.

Dramat Jasikowskiego – "kuriozalne" sądy

Na drugim posiedzeniu Zespołu, w październiku 2022 r. stanął w charakterze poszkodowanego Eugeniusz Jasikowski. Sprawa dotyczyła przejęcia działki budowlanej w centrum Wrocławia. Wyroki wydane w tej sprawie przez sądy biznesmen nazwał kuriozalnymi. Obydwa były niekorzystne dla biznesmena, który był poręczycielem transakcji zawartej pomiędzy spółką Develo (za którą poręczał) i J.W. Construction.

– Z mojego punktu widzenia zapadły absurdalnie kuriozalne wręcz wyroki. Otóż w pierwszym postępowaniu sądowym w SO Warszawa Praga, sąd zasądził na rzecz J.W. Construction pozostawienie nieruchomości i zwrot wpłaconej części ceny za tą nieruchomość, zwrot kosztów postępowania i koszty dodatkowe. Łącznie prawie 20 mln plus odsetki. W drugim procesie, który toczył się w SO Warszawa, my pozwaliśmy JWC o wypełnienie umowy. Nasz pozew został odrzucony w całości – tłumaczył Jasikowski.

– Przebieg całej tej historii przedstawiony przez pana Eugeniusza Jasikowskiego jest bardzo jednostronny i pomija wiele bardzo istotnych okoliczności tej sprawy. Rozstrzygnięcie historycznie pierwsze wydane przez SO Warszawa Praga i utrzymane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zostało zakwestionowane przez drugą stronę poprzez skargę kasacyjną i SN przyjął tą sprawę do rozpoznania. Ta trwa od momentu odstąpienia od umów do dnia dzisiejszego. Sądy zajmują się sprawą od 10 lat. Nie jest to sprawa błaha. (…) Spółka Develo ogłosiła upadłość, a jej majątek został przeniesiony na inne podmioty – tłumaczy z kolei adwokat reprezentująca J.W. Construction

Jednym z tych podmiotów, jak twierdzi mecenas, była spółka NKS otwarta w dwa dni, z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 zł, założona przez mechanika samochodowego bez żadnego doświadczenia w obrocie nieruchomościami. Tego rodzaju działania mogłyby sugerować upłynnianie majątku spółki w celu uniknięcia odpowiedzialności ciążącej na niej, wynikającej z wyroków sądowych.

Przed Parlamentarnym Zespołem Jasikowski wielokrotnie podkreślał, że jego wypowiedź, to prywatne refleksje i przemyślenia oraz jego własne opinie i hipotezy. W takim tonie należy prawdopodobnie odczytywać również wypowiedzi biznesmena demonizujące osobowość Józefa Wojciechowskiego, którymi naszpikowane jest nagranie z przesłuchania, a których celem była zapewne dyskredytacja człowieka będącego obecnie jego adwersarzem.

Prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo

Faktem jest za to, że Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe prowadzi do tej pory śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę J.W. Construction Holding S.A. oraz w sprawie działania na szkodę wierzyciela J.W. Construction Holding S.A. W związku z tym, skierowaliśmy do prokuratury pytania w sprawie przeniesienia własności nieruchomości nabytej od PWST na rzecz spółki NKS oraz przeniesienia roszczeń Develo wobec JW Construction na OCM AG szwajcarską spółkę Eugeniusza Jasikowskiego, która wniosła pozew przeciw JW Construction o roszczenia wynikające z umowy.

Prokuratura poinformowała, iż śledztwo ma charakter wielowątkowy, w jego toku przesłuchano szereg świadków i zgromadzono obszerną dokumentację, zaś postępowanie przygotowawcze było przez kilka lat zawieszone z powodu „wieloletniego oczekiwania na opinie biegłych, która była niezbędna dla sprawy”. Śledztwo wciąż jest w toku, wobec czego prokuratura odmówiła podania szczegółów sprawy.

***

Działalnością Eugeniusza Jasikowskiego swego czasu miała zajmować się również Prokuratura w Krakowie. Chodziło rzekomo o okoliczności wejścia w posiadanie przez Eugeniusza Jasikowskiego kamienicy przy ul. Dietla 59/ Podbrzezie 4 w Krakowie. Do dnia publikacji naszego artykułu Prokuratura Okręgowa w Krakowie nie udzieliła odpowiedzi w tej sprawie, jednak zobowiązała się do jej udzielenia w kolejnym tygodniu września. Po otrzymaniu wyjaśnień będziemy informować o postępach w sprawie.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także