KrajWchodzić do Eurolandu!

Wchodzić do Eurolandu!

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP/EPA / STEPHANIE LECOCQ
Dodano 72
Bez dwóch zdań: Polska powinna wchodzić do Eurolandu. Wchodzić, wchodzić i jeszcze raz wchodzić. Czyli wchodzić, ale na razie nie wejść, jeśli w ogóle wejść kiedykolwiek (choć przecież niczego wykluczyć się nie da, zważywszy choćby na względy natury geopolitycznej). I powinna prowadzić w tej sprawie grę godną samych szefów Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej – królów unijnej polityki. Czyli łgać w żywe oczy: zapewniać o swej najlepszej – w tej sprawie – woli, o nieugiętej chęci przystąpienia – rzecz jasna, w najlepszym momencie – do strefy euro, o dzieleniu przekonania o jej historycznym znaczeniu dla przyszłości Europy. Itepe, itede.

Piszę o tym, bo uważni obserwatorzy życia publicznego pewnie zauważyli, że przez Polskę przetacza się kolejna fala dyskusji w sprawie euro. Ważni niegdyś politycy i ekonomiści ogłaszają zbiorowe listy otwarte i indywidualne akty strzeliste, ostrzegając straszny rząd strasznego PiS, że bezzwłoczne niewstąpienie do Eurolandu oznacza – ni mniej, ni więcej – natychmiastowe wystąpienie z UE.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 4/2018
Cały felieton dostępny jest w 4/2018 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ api

Czytaj także

 72
 • Mirek IP
  Pozbycie się własnej waluty jest pewnego rodzaju ubezwłasnowolnieniem się na własne życzenie. Mając własną walutę możemy możemy pobudzać eksport poprzez jej osłabianie . To znaczy że słabsza waluta narodowa pobudza eksport a silna waluta pobudza import .
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • Pierwszy NZS IP
   Jest oczywistą oczywistością, że wejscie do strefy Euro byłoby dzisiaj zabiciem wzrostu gospodarczego w Polsce. Oczywiście gry polityczne trzeba prowadzić.
   Dzisiaj wprowadzenia Euro w Polsce może domagać się :
   a) ekonomiczny ignorant
   b) użyteczny idiota
   c) unijny agent wpływu
   Dodaj odpowiedź 7 0
     Odpowiedzi: 0
   • Podsumowanie IP
    Parę faktów:
    1) Euro to był i jest wyłącznie projekt polityczny mający od górnie (tj. sztucznie i przymusowo) i nieodwracalnie skneblować lub uwiązać ekonomicznie i finansowo kraje. Przy czym w tej konstrukcji silniejsze i bardziej konkurencyjne kraje Euro będą drenować słabsze kraje, co oznacza pogłębiającą się dywergencje siły ekonomicznej krajów Euro, deindustrializację słabszych krajów i wykorzystywanie ich jako źródło taniej siły roboczej i rynków zbytu dla produktów wysoko zaawansowanych technicznie silnych krajów Euro. (Poczytajcie o politycznej genezie Euro; patrz również wieloletni kryzys strefy Euro: reakcja na ten kryzys, szantaż polityczny i ekonomiczny ze strony instytucji UE wobec słabszych krajów Euro w trakcie kryzysu, jak Grecja, Cypr, Portugalia, Hiszpania itp.). Celem projektu Euro jest wymuszenie pogłębiającej się unii politycznej tj. de facto likwidacji oddzielnych Państw bez możliwości ich odtworzenia. Dlatego w traktatach unijnych zapisano OBOWIĄZEK wprowadzenia waluty Euro w krajach UE (na szczęście jeszcze bez przymusowych terminów, a traktaty można zmienić przy okazji ich ponownej renegocjacji). Dlatego jest też presja ze strony Niemiec i Francji na kraje (w tym Polskę), aby wprowadziły Euro.


    2) Wprowadzić Euro można łatwo, opuścić strefę Euro już nie – to jest tak jakby dobrowolnie wchodzić do więzienia bez perspektywy jego opuszczenia. Wprowadzenie Euro jest równoznaczne z utratą własnej polityki monetarnej a w ostateczności polityki ekonomicznej i fiskalnej (ta i tak jest już ograniczona np. cały czas komisje UE pracują nad ujednolicaniem i regulowaniem stawek podatkowych w całej UE np. VAT; bardzo prawdopodobne, że dla krajów strefy Euro różne zrównane podatki będą wprowadzane szybciej; cały czas forsowane są różne nowe polityczne pomysły dedykowane dla krajów strefy Euro, obecnie gł. z Francji Macrona – wspólny budżet, wspólny jeden minister finansów, uwspólnotowienie długów itp. nie wiemy, jakie będą kolejne pomysły – ale kierunek jest tylko jeden). Wprowadzenie Euro to utrata kontroli nad obiegiem własnego pieniądza w gospodarce, będziemy w jednej beczce z innymi krajami bez żadnego wpływu, bo ten będzie rozmyty, decydujący głos natomiast będą miały Francja i Niemcy (presja i szantaż polityczno-ekonomiczny, jaki już doświadczyły kraje jak Grecja, Cypr, Portugalia i Hiszpania). Uwolnienie się od dyktanda polityczno-ekonomicznego instytucji (komisarzy UE) będzie już niemożliwe. Ew. ponowne wprowadzenie własnej waluty może być ekonomicznie bardzo bolesne i większość nie będzie chciała ponosić takich kosztów, co oznacza, że zamkniemy się w celi wyrzucając klucz przez zakratowane okno – i oto chodzi w tym projekcie. Własna waluta pozwala nam na większe niezależne kształtowanie rozwoju ekonomicznego, ochronę przed kryzysem z zewnątrz i politycznymi naciskami ze strony tzw. komisarzy UE obsadzanych przez gł. przez Francje i Niemcy (po wyjściu UK). Własna waluta to gwarancja najcenniejszych wartości tj. demokracji i wolności, zachowujemy większa wolność ekonomiczną i polityczną i nie tracimy podmiotowości, czyli państwowości.
    Nadrzędnym celem UE jest coraz głębsza unia polityczna z likwidacją państw (=stany unii walutowej Euro). Ma być jeden rząd UE w postaci mianowanych komisarzy UE. Jaką politykę będą oni realizować i narzucać „krajom unii walutowej”? Przykłady to obecnie m.in.: polityka imigracyjna (forsowanie nielegalnej, niekontrolowanej, masowej imigracji mającej rozsadzić, rozmyć i ostatecznie zniszczyć kulturę i narodowość państw), wprowadzenie armii europejskiej, polityka płacowa krepująca konkurencję z jednych krajów dla osłony wybranych gospodarek innych krajów (teraz transport, co później?), cele energetyczne służące celom ekonomicznym wybranych krajów kosztem innych krajów (np. NordStream), wymyślane kary – jako metoda szantażu - np. za niedotrzymywanie nierynkowych, politycznie narzuconych celów klimatyczno-energetycznych itp. ....
    Co do celów UE to polecam dwa linki i artykuł:
    www(.)youtube.com/watch?v=kPLi3Y_ySCw
    ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA – ok. 30 min.
    www(.)youtube.com/watch?v=GHouEzO3MYc
    BIAŁA KSIĘGA UE I DEKLARACJA RZYMSKA 2017 – aktualizacja tylko 5 min.
    www(.)telegraph.co.uk/news/2016/08/27/the-secret-history-of-the-eu-written-on-an-italian-prison-island/

    3) W 1998 roku 155 niemieckich profesorów ekonomii było przeciwko politycznie narzuconemu wprowadzeniu Euro w Niemczech (Euro wprowadzono na początku 1999 – Traktat z Maastricht).
    (dla zainteresowanych: www.berndsenf.de/pdf/155%20Profs%20Der%20Euro%20kommt%20zu%20fr%FCh_980209_KoBog.pdf)

    4) Na początku 2011 roku 189 niemieckich profesorów ekonomii opublikowało stanowisko, w którym wypowiedzieli się przeciwko rozszerzaniu funduszu ratunkowego strefy euro (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny - ESM - European Stability Mechanism), który m.in. w dłuższym okresie doprowadzi do uwspólnotowienia długów (w dużym skrócie to oznacza: wszystkie kraje Euro będą wspólnie odpowiadać za wszystkie „nowe” długi tych krajów).
    ESM - To są kredyty i inne instrumenty finansowe wprowadzone w panice w celu powstrzymania załamania się systemu finansowego poszczególnych państw strefy EURO i w konsekwencji całej strefy EURO (z kredytów ESM korzystały Grecja, Cypr, Hiszpania – kredyty trzeba spłacić). Pierwszy mechanizm (fundusz) ratowania zony EURO – tzw. EFSF (European Financial Stability Facility) był stworzony w 2010r. i dostarczył pierwotnie kredyty dla Irlandii, Portugalii i Grecji.
    (źródło m.in.: www(.)faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/massenpetition-deutscher-vwl-professoren-oekonomen-gegen-groesseren-euro-rettungsschirm-1596745.html)

    5) W trakcie kryzysu strefy euro, Polska była „zieloną wyspą” i polskie społeczeństwo nie odczuło dotkliwie jego skutków tylko dlatego, że mieliśmy własną walutę PLN z wolnym kursem wymiany (pozwalającym na tzw. dewaluację zewnętrzną). W innej sytuacji znalazły się kraje takie jak np. Grecja, Cypr, Estonia, Portugalia, Hiszpania, Włochy (wieloletni spadek i stagnacja PKB, rosnące bezrobocie szczególnie wśród młodzieży, dotkliwa redukcja świadczeń socjalnych, cięcia płac, redukcja rent i emerytur, brak środków na leki itp. – w terminologii urzędników UE nazywa się to dewaluacja wewnętrzna). A jak pamiętamy Tusk z Komorowskim chcieli za wszelką cenę zlikwidować PLN i narzucić EUR. W 2008r. Tusk mówił, że celem rządu jest wejście do strefy euro do 2011 r.

    6) Kraje skandynawskie również nie wprowadziły Euro z wyjątkiem Finlandii. Parlament Finlandii miał debatować nad wyjściem z unii walutowej Euro za sprawą petycji mieszkańców. Finlandia, jako jedyna zażądała i otrzymała zabezpieczenia dla udzielanych Grecji przez Finlandie kredytów w ramach tworzonego na szybko systemu ESM.

    7) Prof. Hans-Werner Sinn to najbardziej znany i poważany profesor ekonomii w Niemczech z dużym dorobkiem naukowym. W latach 1999 do 2016 był prezydentem największego i najbardziej wpływowego w Niemczech Instytutu badań nad gospodarką w Monachium (ifo Institut für Wirtschaftsforschung) i niedawno przekazał prowadzenie Instytutu swojemu następcy. W wielu wykładach i wywiadach mówi, że wprowadzenie Euro było wielkim błędem, ekonomicznym i politycznym. Mówi, że z Euro jest tak, jak z rozbitym małżeństwem, gdzie koszty rozwodu są za duże. I to jest główny zamysł i powód polityczny wprowadzania Euro. Kraj, który wprowadzi Euro już nie uwolni się od dyktanda Euro-biurokratów i instytucji UE, których celem jest ostateczna likwidacja Państw narodowych i utworzenie Państwa „zjednoczone stany czy województwa Europy” z przymiotnikiem socjalistyczne lub też gorszym. O tym ostatnio otwarcie mówił Martin Schulz podając datę utworzenia tego tworu w 2025 i grożąc krajom, które będą się opierały, wyrzuceniem z UE. A Schulz to były przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2014 - 2017) i obecnie przewodniczący SPD, partii współrządzącej w Niemczech – czyli wierchuszka polityczna, decydująca i wpływająca na losy narodów Europy i która nie kryje swoich zamiarów - wystarczy tylko posłuchać.
    (Warto przeczytać m.in.: www(.)faz.net/aktuell/wirtschaft/hans-werner-sinn-gibt-nach-seinem-abschied-vom-ifo-keine-ruhe-15397887.html)

    8) Dla bardziej zainteresowanych polecam temat tzw. sald TARGET – system rozliczeń prowadzony przez Europejski Bank Centralny, który odzwierciedla skalę ucieczki kapitału z danego kraju strefy Euro do innego. Co stanie się z saldem Target w przypadku gdyby kraj Euro (np. Grecja) chciał pozbyć się Euro i zamienić go swoją walutą?

    Jest bardzo dużo publikacji ekonomicznych na temat błędnej i fatalnej dla wolności i demokracji konstrukcji Euro.
    www(.)telegraph.co.uk/business/2016/08/23/the-euro-has-destroyed-the-eu-and-led-directly-to-brexit/
    www(.)theguardian.com/business/2016/aug/10/joseph-stiglitz-the-problem-with-europe-is-the-euro

    Prośba o dalsze rozpowszechnianie informacji, aby rosła świadomość, o co oznacza Euro i jakie są jego konsekwencje.
    Dodaj odpowiedź 3 0
      Odpowiedzi: 0
    • Robek IP
     Po co filozofujecie... czy wejdziecie czy nie zadecyduje Merkel.
     Dodaj odpowiedź 2 4
       Odpowiedzi: 0
     • Tubylcza durnota prowadzi do niewolnictwa... IP
      Posiadający charakterystyczne dwuczłonowe nazwisko Piotr Gabry-el ochoczo nawołuje, aby Polacy wchodzili do Eurolandu już z samej flagi i zamieszczonego w artykule zdjęcia bardzo dużo mówi o tym zaplanowanym przedsięwzięciu. Czy, ze bowiem jest Euroland przez złośliwych nie bez kozery zwany Jewrejolandem. Otóż jest on pomysłem na stopniowe NWO - nowoczesnego kapitalizmu, to jest wprowadzenie jednej władzy, waluty, prawodawstwa i rynku zbytu i eksploatacji zasobów dla globalnych korporacji na terenie państw Europy przy czym sprawować tą władzę będzie przy pomocy masońskich struktur piramidalnej władzy oraz hybrydowych ( patrz pentagonalne gwiazdki, charakterystyczne dla progenitury elohim wiązania miedzi w hemocyjaninie ich niebieskiej krwi - podobne są w skrzydłach naszego godła ) kolorze Tak więc mamy godło i twarz w kolorze niebieskim, gwiazdy humanoidalnej, zawłaszczającej planetę el- rasy i Gabry-el'a wyglądającego jednak na nie orientującego się w globalnym spisku tubylca RH plus, któremu medialnym OPROGRAMOWANIEM zrobiono wodę z mózgu....
      Dodaj odpowiedź 3 4
        Odpowiedzi: 1
      • @abbccgt IP
       Przyjac eiro i upasc z hukiem wraz z eurokolchozem. Tylko wlasna waluta obroni kraj.
       Dodaj odpowiedź 15 0
         Odpowiedzi: 0
       • Dlaczego nie IP
        Może lepiej przyjąć US $
        Dodaj odpowiedź 8 2
          Odpowiedzi: 0
        • Jak to było (jest)? IP
         Dlaczego przez 8 lat rządów PO nie przyjęła €??? Czyżby planowali wyjście z UE?
         Dodaj odpowiedź 20 0
           Odpowiedzi: 0
         • rfvfrfvfr IP
          Narodowa waluta to skarb. To  suwerenność, rozwój. Euro to  kołchoz lewacki, wspieranie krajów bogatych kosztem biednych krajów. Kto drukuje euro, ten włada krajami strefy euro.
          Dodaj odpowiedź 28 0
            Odpowiedzi: 1
          • deBil IP
           Metoda Gabryela podoba mi się. W moim życiu kilkakrotnie proponowano wstąpienie do PZPR. Nie chcąc być wrogiem ludu nigdy nie odmawiałem tylko powiadałem że to jest mój cel ale jeszcze nie czuję się dojrzały, muszę jeszcze się lepiej przygotować ideologicznie żeby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Jak to powiada niemieckie porzekadło: bądź mądry, zrób się głupim.
           Dodaj odpowiedź 27 2
             Odpowiedzi: 0
           • Filip IP
            Myśle, ze czas przyjąć Euro w Polsce.
            Dodaj odpowiedź 7 36
              Odpowiedzi: 1
            • Eurokołchoz to hitlerowski Amber Gold IP
             A przyjęcie euro to hitlerowski Amber Gold do kwadratu.
             Hitlerowskie bękarty postanowiły skolonizować Europę i zrobiły to skutecznie.
             Zobaczcie jak teraz żyją "prymusi" integracji? No np. Grecy. Oni uwierzyli w ten bełkot i wzorowo wypełniali zalecenia hitlerowskiego okupanta. Teraz o niepodległości mogą już tylko pomarzyć. Kraj rozkradziony i zadłużony na CAŁE POKOLENIA.
             Dodaj odpowiedź 32 8
               Odpowiedzi: 1
             • marian IP
              Euro to element Niemieckiej ekspansji, w naszej kulturze jest odpowiedź jak sobie z tym poradzić,
              bajka o smoku Wawelskim.........
              Dodaj odpowiedź 42 3
                Odpowiedzi: 0
              • Pachoł miejski IP
               Nikt z tych wielkich ekonomistów nie mówi o jednej rzeczy....w jakim stosunku mielibyśmy przyjąć to euro.. jeżeli 1 : 1 to wchodżmy choćby jutro ...ale nie oni pewnie chcą 1: 4 i tak zarabiając 2 tys. złotych bedziesz zarabiał 500 euro tak chcą nas uszczęśliwić.
               Dodaj odpowiedź 34 4
                 Odpowiedzi: 2
               • Gałaman IP
                Na temat euro Polacy zmienią zdanie po tym jak złoty się załamie, no ale wtedy będzie po herbacie.
                Dodaj odpowiedź 4 41
                  Odpowiedzi: 2

                Czytaj także