Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. MSWiA zdradziło szczegóły

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. MSWiA zdradziło szczegóły

Dodano: 
Granica z Białorusią
Granica z Białorusią Źródło: X / Straż Graniczna
Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał w środę rozporządzenie w sprawie strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.

"12 czerwca minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Akt został już przesłany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Regulacja wejdzie w życie w czwartek, 13 czerwca" – poinformowało w komunikacie MSWiA.

Nowe przepisy wprowadzają czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Rozporządzenie będzie obowiązywało przez 90 dni.

Strefa buforowa przy granicy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że w efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami, "uwagi i postulaty, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania, zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum".

"Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" – czytamy.

Resort wyjaśnił, że wprowadzone rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, jak i funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej oraz żołnierzom, a także ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

Czytaj też:
Strefa buforowa przy granicy. Morawiecki: Docierają do mnie niepokojące głosy
Czytaj też:
Donald Tusk: Mamy do czynienia z realnym zagrożeniem

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Czytaj także