Julia Przyłębska mocno odpowiada sędziom TK. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"
  • Karol GacAutor:Karol Gac

Julia Przyłębska mocno odpowiada sędziom TK. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"

Dodano: 68
Julia Przyłębska
Julia Przyłębska Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
"Zwracam uwagę na Państwa bierną postawę, gdy Prezes TK Andrzej Rzepliński w 2016 r. wyznaczał i zmieniał składy orzekające w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas przepisami, a Trybunał procedował, ignorując wiążące go przepisy (…) Państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne” – pisze w liście prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska do części sędziów TK, którzy wcześniej zarzucili jej m. in., że nie stosuje się do przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. DoRzeczy.pl jako pierwsze poznało treść odpowiedzi Julii Przyłębskiej.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego napisali w liście, który jako pierwszy opublikował Onet.pl, że już 6 kwietnia 2017 część z nich sygnalizowała fakt, że składy sędziowskie TK "kształtowane są w sposób arbitralny". Według sędziów, działania prezes TK w zakresie wyznaczania składów orzekania są niezgodne z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK z 2016 r. "Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez TK" – podkreślili.

Sędziowie wskazali ponadto, że zgodnie z ustawą wyznaczanie składów orzekających powinno przebiegać "według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału". W piśmie wyliczają też konkretne przypadki, gdzie ich zdaniem Julia Przyłębska nie zastosowała się do przepisów ustawy. Jak wyjaśniają, o tym, że naruszona została zasada alfabetycznego przydziału spraw, świadczy rażąca dysproporcja jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw przez poszczególnych sędziów.

Pod listem do prezes TK Julii Przyłębskiej podpisali się: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz, Marek Zubik.

Odpowiedź Julii Przyłębskiej. "Zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne"

DoRzeczy.pl jako pierwsze poznało treść odpowiedzi Julii Przyłębskiej, którą przekazano sędziom. Poprosiliśmy o komentarz ws. listu rzecznika Trybunału Konstytucyjnego, Jakuba Kozłowskiego. – Pani Prezes Julia Przyłębska w dniu dzisiejszym przekazała odpowiedź sygnatariuszom listu. Była zaskoczona, że sędziowie, którzy się pod nim podpisali, nie czekali na odpowiedź Pani Prezes, tylko niezwłocznie opublikowali go w sieci – powiedział nam rzecznik TK.

Prezes Julia Przyłębska podkreśliła w liście, że wbrew twierdzeniom części sędziów, na wszystkie zarzuty odpowiedziała już kilkukrotnie. "Chciałabym zwrócić uwagę, że informacja o istotnych problemach z działalności i orzecznictwa TK obejmuje wyłącznie 2017 r., a formułowanie jakichkolwiek wniosków na podstawie danych z 2018 r., który się jeszcze nie zakończył, jest nieuprawnione. Wybiórcze przedstawienie statystyk, wyłącznie w odniesieniu do jednego rodzaju spraw (sygn. K), z całkowitym pominięciem pozostałych rodzajów spraw, bez odniesienia się do lat poprzednich, jest tendencyjne i wprowadzające odbiorców w błąd" – czytamy w liście.

Prezes TK odniosła się również do zarzutów ws. zwoływania Zgromadzeń Ogólnych. Jak podkreśliła, wszystkie ZO obradowały "w składzie przewidzianym w Konstytucji i ustawie, były zwoływane zgodnie z przepisami i dotyczyły ustawowych kompetencji tego organu". "Na zakończenie zwracam uwagę na Państwa bierną postawę, gdy Prezes TK Andrzej Rzepliński w 2016 r. wyznaczał i zmieniał składy orzekające w sposób sprzeczny z obowiązującymi wówczas przepisami, a Trybunał procedował, ignorując wiążące go przepisy(zob. np. sprawy o sygn. K 47/15, K 39/16, K 44/16). Nie przeszkadzało także Państwu legitymizowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego 30 listopada i 8 grudnia 2016 r., zwołanych w niezgodnym z ustawą i Konstytucją składzie i terminie. W świetle powyższych okoliczności Państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne" – napisała Julia Przyłębska.

Cała odpowiedź Prezes TK Julii Przyłębskiej znajduje się w załączniku:

Źródło: DoRzeczy.pl
 68
Czytaj także