KrajDzisiaj Święto Objawienia Pańskiego

Dzisiaj Święto Objawienia Pańskiego

6 stycznia - uroczystość Trzech Króli
6 stycznia - uroczystość Trzech Króli / Źródło: Wikimedia/El Greco/Domena Publiczna
Dodano
Chrześcijanie obchodzą dziś Święto Objawienia Pańskiego (objawienia Boga światu), nazywane potocznie Świętem Trzech Króli. Obchodzimy je na pamiątkę fragmentu Ewangelii św. Mateusza, gdzie opisywani są Mędrcy ze Wschodu, którzy podążają za gwiazdą, by złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Ulicami wielu miast przejdą dziś Orszaki Trzech Króli.

Historia opisana w Ewangelii św. Mateusza przywołuje obraz trzech mędrców ze Wschodu, którzy za czasów panowania króla Heroda przybyli do Betlejem, aby oddać hołd nowo narodzonemu Jezusowi – zapowiadanemu przez proroków królowi żydowskiemu. Odnaleźli Go w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary – Kacper ofiarował kadzidło, Melchior – złoto, a Baltazar – mirrę. Symbolikę darów złożonych Chrystusowi objaśnił w II wieku św. Ireneusz z Lyonu: złoto zostało ofiarowane Jezusowi jako królowi, kadzidło jako Bogu, a mirra zapowiadająca Jego śmierć – jako człowiekowi.

Sylwetki Trzech Króli nie są opisane w historycznych podaniach, a w Biblii nie podano ich imion, za to krąży na ich temat wiele legend. Trzema Królami mędrców zaczęto nazywać w okresie średniowiecza, nazwa ta przetrwała do dziś. Ich imiona znamy od około VIII wieku, w wieku XII uznano, że reprezentowali oni trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę.

Niemal do końca IV wieku 6 stycznia był dniem świętowania Bożego Narodzenia. Dopiero później w liturgii Kościoła wyodrębniono dwie uroczystości, wprowadzając święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego. Dzień Trzech Króli kończy cykl świąteczny Bożego Narodzenia.

Od 2003 roku, decyzją Watykańskiej Kongregacji ds. Nauki i Wiary jest to święto nakazane, kiedy katolicy mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. Od 15 lat w Polsce jest to także dzień wolny od pracy.

Uroczystość związana jest ze święceniem kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą na drzwiach domu wypisuje się litery K+M+B oraz datę. Chociaż wiele osób kojarzy litery z imiona Trzech Króli (Kacper, Melchior i Baltazar), skrót pochodzi od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi” lub Christus multorum benefactor ("Chrystus dobroczyńcą wielu"). Prawidłowo powinniśmy więc pisać C+M+B i data, tradycyjnie jednak na polskich drzwiach najczęściej pojawia się napis K+M+B i data.

/ Źródło: DoRzeczy.pl

Czytaj także

Od północy z 10 na 11 lipca trwa cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę 12 lipca. Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także