• Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Żywi i umarli

Dodano: 
Książki, zdjęcie ilustracyjne
Książki, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Obraz Eli Digital Creative z Pixabay
POCZYTANKI I W Betlejem „po raz pierwszy od lat coś ściska mi gardło” – notuje Márai.

„Nie wiem dlaczego, ale jako naturalne odbieram to, że tego najbardziej nieskalanego Człowieka w chwili narodzin strzegły zwierzęta, że go ogrzewały, że otaczały go właśnie zwierzęta, a nie – ludzie. Zwierzęta dawały mu ciepło, gdy się narodził. Ludzie go ukrzyżowali”.

Było to niemal przed stu laty, dobrowolny wygnaniec z ojczyzny, który wędrował po Europie, aż wreszcie jako korespondent paryskich czasopism wyruszył na Bliski Wschód.

Artykuł został opublikowany w 1/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także