Białoruskie wyzwanie

Białoruskie wyzwanie

Dodano: 3
Aleksandr Łukaszenka
Aleksandr Łukaszenka / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Marian Piłka | Oczekiwanie, że Białorusini staną się państwem i narodem antyrosyjskim, jest naiwne. Polska powinna jednak wspierać proces odrodzenia narodowego Białorusinów.

Białoruś jest zasadniczym czynnikiem równowagi europejskiej. W sytuacji, gdy Rosja coraz bardziej odwołuje się do polityki z pozycji siły, utrzymanie odrębności państwowej i niezależności strategicznej Białorusi ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Bezpośrednie wchłonięcie Białorusi w wymiarze militarnym oznacza, że wojska rosyjskie nie tylko na odcinku królewieckim, gdzie mają stosunkowo ograniczone pole działania, lecz także na kierunku wschodnim znalazłyby się na granicy Polski, 200 km od Warszawy. To oznacza faktyczną likwidację białoruskiej państwowości i stwarza bezpośrednie zagrożenie militarne dla naszego kraju.

Cały artykuł dostępny jest w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

-
 3
Czytaj także