Artykuł 180
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Artykuł 180

Dodano: 
Marcin Rola
Marcin Rola / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Był sobie w prawie telekomunikacyjnym art. 180 – przez 18 lat, od zarania tej ustawy za czasów rządu Leszka Millera.

Nikt z tego nie robił zagadnienia, bo nikt tego zapisu dotąd nie wykorzystał, żeby wprowadzić do Polski kuchennymi drzwiami cenzurę. Przepis brzmi: „Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty”.

Artykuł został opublikowany w 19/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 0
Czytaj także