Koniec świata w Jahorliku

Koniec świata w Jahorliku

Dodano: 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego Źródło: Wikipedia / Wikiwlh, CC BY-SA 4.0
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZEECZPOSPOLITEJ I Południowa granica dawnej Rzeczypospolitej tworzyła na Ukrainie dwie wypustki, jakby rogi skierowane w stronę Morza Czarnego.

Pierwszą z nich, patrząc od zachodu, było Pokucie, przed drugą wojną światową wchodzące w skład państwa polskiego. Drugą zaś – fragment styku granic Mołdawii, Korony i Jedysanu należącego do Turcji, gdzie osiedlili się Tatarzy nohajscy. Głównym punktem tego rejonu było miasteczko Jahorlik zwane także Jagorłykiem, Orlikiem i Kajnardem. Ta wysunięta na południe osada leżała dosłownie między młotem a kowadłem, między najeżdżającymi Ukrainę Tatarami a szlakiem kozackich i polskich wypraw do Mołdawii i na Turcję.

Artykuł został opublikowany w 3/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także