Dr Sopiński: Chcemy wychować nowe pokolenie polskich prawników

Dr Sopiński: Chcemy wychować nowe pokolenie polskich prawników

Dodano: 6
Dr Michał Sopiński
Dr Michał Sopiński Źródło: fot. SWWS
Jako nowy rektor będę się starał, żeby Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ukształtowała całe pokolenie polskich prawników i wychowała ich w poszanowaniu do prawa i etosu zawodowego – mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

DoRzeczy.pl: Senat Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości wybrał pana rektorem-komendantem uczelni. Jak widzi pan jej przyszłość?

Dr Michał Sopiński: Pozytywnie, choć czeka nas wiele zmian. W Sejmie procedowana jest ustawa o zmianie nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i zmianie innych ustaw. Najbardziej interesuje nas zmiana nazwy ze Szkoły na Akademię.

Czy to ważne?

Wbrew pozorom chodzi nie tylko o inne brzmienie. Ta zmiana, to formalna realizacja wcześniejszej decyzji ministra edukacji i nauki oraz komisji ewaluacyjnej, która oceniła działalność naukową naszej uczelni w dwóch dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie i pedagogice na kategorię A, a tym samym uprawniła nas do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia szkół doktorskich. W efekcie zmienił się status naszej szkoły, ponieważ na mocy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przestała ona być formalnie szkołą zawodową, a stała się uczelnią akademicką. Procedowana zmiana nazwy jest de facto dostosowaniem jej nazwy do aktualnego statusu. Z uczelni akademickiej staniemy się Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Mówiąc żartobliwie, skrót AWS wraca 26 lat po tym, jak ta formacja wygrała wybory w Polsce. Choć z drugiej strony, dzisiaj ten skrót naszym studentom niewiele mówi i może na najbliższe lata będzie kojarzyć się z nami.

Czy trudno jest zostać akademią?

Tak. Wymaga to kilkuletniej wytężonej pracy zespołu naukowców i pracowników uczelni, którzy budując dorobek naukowy w danych dyscyplinach muszą wykazywać się publikacjami w najlepszych światowych, bądź krajowych czasopismach. Ich badania muszą mieć również wymiar praktyczny, gdyż oceniany jest wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Musimy również wykazywać się zaangażowaniem w projektach krajowych i międzynarodowych.

Czy możecie się w tym obszarze pochwalić sukcesami?

Owszem. Realizujemy na uczelni duży projekt polsko-norweski, który ma pozytywnie wpłynąć na zmiany w polskiej Służbie Więziennej. Prowadziliśmy również liczne projekty krajowe. Na kolejne lata do ewaluacji planujemy zgłosić już nie dwie dyscypliny naukowe, ale także nauki prawne, tym samym od roku 2026 chcielibyśmy mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora i dr. hab w tym obszarze. Mnie jako prawnika z wykształcenia cieszy to najbardziej. Jako nowy rektor będę starał się, żeby Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ukształtowała całe pokolenie polskich prawników i wychowała ich w poszanowaniu do prawa i etosu zawodowego.

Z całą pewnością oprócz prawa ma pan jakieś swoje oczko w głowie. Jakie?

Najważniejszą rzeczą, którą się zajmę, będzie uruchomienie interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej na naszej uczelni, która będzie kształcić studentów w pedagogice i naukach o bezpieczeństwie. Chcielibyśmy, aby szkoła doktorska ruszyła już 1 października. Szkoła doktorska pozwala naszym słuchaczom na bezpłatne kształcenie przez cztery lata i otrzymywanie stypendium dzięki któremu prowadzą oni swoje badania naukowe i piszą prace doktorskie.

Czytaj też:
Dobre wieści dla emerytów. Ważny projekt trafił do wykazu prac rządu
Czytaj też:
Urlop rodzicielski. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Źródło: DoRzeczy.pl
 6
Czytaj także