Dobre wieści dla emerytów. Ważny projekt trafił do wykazu prac rządu

Dobre wieści dla emerytów. Ważny projekt trafił do wykazu prac rządu

Dodano: 2
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena publiczna
Projekt ustawy zakładający wypłatę tzw. 14. emerytury trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego – obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – tzw.14. emerytury" – czytamy w wykazie.

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Komu przysługuje "czternastka"?

Zgodnie z projektem uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
– kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
– kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj też:
Przedstawiciele 40 zawodów dostaną wizę poza kolejnością. Plany rządu
Czytaj też:
Tusk przyznaje się do błędu. "Tę decyzję podjąłbym inaczej"

Źródło: ISBnews
 2
Czytaj także