Urlop rodzicielski. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Urlop rodzicielski. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Dodano: 1
Prezydent Andrzej Duda podpisuje projekty ustaw
Prezydent Andrzej Duda podpisuje projekty ustaw Źródło: PAP / Paweł Supernak
Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, zwiększającą wymiar urlopu rodzicielskiego – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

"Zgodnie z nowym brzmieniem § 1 w art. 1821a Kodeksu pracy pracownicy – rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do: 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego" – czytamy w komunikacie.

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej określonego wymiaru urlopu; prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż w pięciu częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Zaproponowano, aby pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek ten będzie składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Nowelizacja wprowadza także przepisy, zgodnie z którymi pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. Pracodawca będzie zobowiązany udzielić takiego zwolnienia na wniosek pracownika, zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, w terminie wskazanym przez pracownika.

Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

Zgodnie z przepisami pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowego bezpłatny urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze pięciu dni. Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w częściach. Za członka rodziny będzie uważało się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Urlop ma być udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, a we wniosku pracownik będzie wskazywał imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia.

Nowelizacja reguluje też kwestie dotyczące między innymi umów o pracę, obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika, sposobu informowania pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, sposobie naliczania przerw w pracy oraz elastycznego czasu pracy.

Czytaj też:
Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Są poprawki do ustawy
Czytaj też:
Zmiany w Kodeksie pracy. Rząd przyjął projekt nowelizacji

Źródło: ISBnews.pl
 1
Czytaj także