Szklarskie pamiątki

Szklarskie pamiątki

Dodano: 
Szklanka ze szkła kobaltowego dekorowana srebrzonym ornamentem roślinnym, po 1900 r., zbiory MHP
Szklanka ze szkła kobaltowego dekorowana srebrzonym ornamentem roślinnym, po 1900 r., zbiory MHP Źródło: Materiały Partnera
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Podczas podróżowania po Polsce zastanawiać może to, jak wiele wsi i miejscowości nosi nazwy związane z hutnictwem.

Co chwila trafiamy na Huty, Huciska, Stare Huty, Nowe Huty, Hutki, Chutki i Chuciska. Nazwy sugerują, że w miejscowościach tych działały kiedyś huty żelaza; gdyby to była prawda, Polska byłaby 400 lat temu metalurgiczną potęgą świata. W rzeczywistości znajdowały się tam małe huty szkła, po których pamiątką są inne nazwy wsi i przysiółków, niepozostawiające już żadnych wątpliwości co do rodzaju istniejącego w nich przemysłu jak: Szklary, Szklanna, Szklanów, Szklarka, Szklarki, Szklarnia, Szkleniec, Huta Kryształowa, Szklanna Huta itd.

Jak podaje Andrzej Wyrobisz w pracy „Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku”, najstarszą wzmiankę o szklanej hucie zawiera dokument biskupa poznańskiego Andrzeja z 1310 r. wymieniający „molendinum quod vocatur vitrarii”,

Cały felieton dostępny jest w 17-18/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także