Gdzie się podziała Solidarność?

Gdzie się podziała Solidarność?

Dodano: 
Plakat „Solidarności” (fragment) nawiązujący do kadru z filmu „W samo południe”
Plakat „Solidarności” (fragment) nawiązujący do kadru z filmu „W samo południe” Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Wistula
Z INNEJ PERSPEKTYWY | "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – słowa kanclerza Zamoyskiego, powtarzane przez pokolenia, wydają się może pustym sloganem.

Ale nie są. Nad jego praktycznym znaczeniem można się zastanowić na kanwie wyników badania pamięci historycznej młodego pokolenia, wykonanego na zlecenie IPN, a przywołanego już krótko przeze mnie w poprzednim felietonie na tych łamach. Przypomnę tylko, że w badaniu przeprowadzono analizę odpowiedzi ankietowych reprezentatywnej grupy 6 tys. osób: nauczycieli historii, uczniów szkół średnich oraz Polaków powyżej 20. roku życia, celem zbadania w takim kontekście postaw młodych ludzi (uczniów) wobec przeszłości.

Wyniki ukazują niewątpliwie skutki oddziaływania edukacji szkolnej – lub też luk w niej występujących. Oto kilka szczegółów. Najpierw: odpowiedź na pytanie o główne źródło wiedzy historycznej (respondenci mogli podać najwyżej trzy takie źródła).

Cały felieton dostępny jest w 22/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Andrzej Nowak
Czytaj także