Tatarskie mizary

Dodano: 
Bohoniki, Meczet w Bohonikach
Bohoniki, Meczet w Bohonikach Źródło: Wikipedia / Zala, CC BY-SA 4.0
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej I Wszyscy znają powszechnie tatarskie wsie na Podlasiu – Bohoniki i Kruszyniany.

Jedną z ich atrakcji są muzułmańskie nekropolie, zwane mizarami, stanowiące ciekawe świadectwo wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej. Cmentarze te są charakterystyczne dzięki kamiennym nagrobkom, w większości o zatartych napisach, na których zachowały się fragmenty inskrypcji i półksiężyców. Jeden z najstarszych to mizar w Kruszynianach, najbardziej wiekowy zaś nagrobek pochodzi z 1699 r.; inne pochodzą z XIX w. i przypominają o historii wsi.

Artykuł został opublikowany w 32/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także