Łukasz Konrad Ciepliński „Pług”

Łukasz Konrad Ciepliński „Pług”

Dodano: 
Leszek Żebrowski
Leszek Żebrowski Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Komuchożerca II Podpułkownik sł. st. WP Łukasz Ciepliński „Pług” jest jeszcze wspominany.

Ale cóż to jest wobec bałwochwalczego kultu Baumana, Kuronia czy Kołakowskiego? Aby go bardziej pamiętać, konieczna jest obszerna wiedza na jego temat. A wart jest tego jak mało kto. Oficer WP, pełnił służbę w 62. pułku piechoty w Bydgoszczy jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Służył tam również ówczesny kpt. sł. st. Władysław Liniarski (późniejszy komendant Okręgu Białostockiego ZWZ-AK-AKO).

Felieton został opublikowany w 6/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
Czytaj także