Delegatura Rządu

Dodano: 
Znak Polski Walczącej
Znak Polski Walczącej Źródło:Flickr / Lukasz Pewnia / CC BY-SA 2.0
Komuchożerca I W historii okupacji Polski w latach 1939–1945 niezwykle mało miejsca poświęca się Delegaturze Rządu na Kraj (DRnK).

Była to równoległa do wojskowej – cywilna – polityczna sfera konspiracji. Oba piony wzajemnie się uzupełniały, niekiedy (z konieczności) dublując swe funkcje. DR swą siecią organizacyjną pokrywała cały kraj (w przeciwieństwie do ZWZ-AK nie wychodziła poza przedwojenne granice II RP). Jednak wiele prac planistycznych i studialnych wykonywano odnośnie do potencjalnych nabytków na zachodzie, czyli dotyczących dawnych ziem polskich, w przewidywaniu przyłączenia ich po wojnie (nie określając ich rozmiarów) do wyzwolonej Polski.

Artykuł został opublikowany w 15/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
Czytaj także