Hołd Pierwszej Matce Rzeczypospolitej
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Hołd Pierwszej Matce Rzeczypospolitej

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rzadko się zdarza, aby pogrzebowi osoby prywatnej przewodniczyli kardynał, dwóch arcybiskupów i dwóch biskupów. Szczególnie wysoka ranga, którą Kościół nadał tej uroczystości, świadczy o tym, jak wyjątkową osobą była Pani Jadwiga Kaczyńska. Dlaczego tak się stało, tłumaczył podczas mszy biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Mówił, że stała się archetypem AK-owskiego pokolenia, którego szanse na życie w prawdzie i rozwój zostały w komunistycznym państwie w znacznym stopniu zredukowane. Jej pokolenie włożyło wielki wysiłek w wychowanie dzieci.

Tak rzeczywiście było. Jadwiga Kaczyńska zrezygnowała z osobistej kariery, aby wychować synów. Zarówno Lech, jak i Jarosław Kaczyński doszli do najwyższych funkcji w państwie, więc ten wysiłek opłacił się Polsce.

Niezwykle wzruszającym momentem podczas uroczystości było osobiste wspomnienie Jarosława Kaczyńskiego o mamie. Dowiedzieliśmy się istotnych nieznanych faktów z jej życia. Do tej pory nie słyszeliśmy o tym, że jej studia zostały przedłużone o blisko dwa lata z uwagi na niechęć do zapisywania się do komunistycznych organizacji młodzieżowych.

Usłyszeliśmy również, że Pani Jadwiga była bardzo życzliwym recenzentem działalności politycznej swoich synów. Szczególnie istotny fragment dotyczył ostatniego etapu jej życia i ogromnej roli sióstr franciszkanek, które przygotowały ją do śmierci, oraz towarzyszeniu w ostatnim, najtrudniejszym okresie.

Sam fakt, że kard. Kazimierz Nycz i dwóch arcybiskupów uczestniczyli w tym pogrzebie, można uznać za symboliczny hołd dla tych wszystkich matek, które włożyły bardzo wiele wysiłku w wychowanie swoich dzieci, ograniczając jednocześnie własne aspiracje życiowe. Właśnie w tym kontekście tytuł „Pierwsza Matka Rzeczpospolitej”, który pojawiał się ostatnio w wielu komentarzach, jest jak najbardziej uzasadniony.

 

Czytaj także