Kijów: Biskupi z Polski modlili się o pokój na Ukrainie

Kijów: Biskupi z Polski modlili się o pokój na Ukrainie

Dodano: 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki Źródło: PAP / Waldemar Deska
Trwa wizyty delegacji polskich biskupów na Ukrainie.

Modlitwa o pokój w Soborze Mądrości Bożej i Soborze św. Michała w Kijowie, rozmowy ze zwierzchnikami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) oraz wizyta w zniszczonych przez rosyjską agresję podkijowskich miejscowościach Irpieniu i Buczy złożyły się na drugi dzień wizyty solidarności delegacji polskich biskupów na Ukrainie.

Przed południem delegacja polskich biskupów: abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wojciech Polak – prymas Polski i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, modlili się w Soborze Mądrości Bożej, symbolu Rusi Kijowskiej i państwowości ukraińskiej. Jak zauważono, świątynia pokazuje, skąd się bierze duma i siła narodu ukraińskiego, której nie może pokonać agresja ze strony Rosji.

Rozmowy ze zwierzchnikami

Potem polscy biskupi udali się na spotkanie ze zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy, metropolitą Epifaniuszem, po którym zwiedzili Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach i tam w soborze wspólnie w rycie łacińskim i prawosławnym wspólnie modlili się o pokój w Ukrainie.

PKU jest największym dziś Kościołem prawosławnym w Ukrainie, który trzy lata temu uzyskał od patriarchy konstantynopolitańskiego autokefalię, czyli status niezależnego, odrębnego Kościoła. Główną świątynią Kościoła jest sobór św. Michała Archanioła w Kijowie. Ma 60 biskupów, ponad 4,5 tys. księży, ponad 7 tys. parafii i 120 monasterów, trzy akademie duchowne w Kijowie, Lwowie i Łucku.

Wczesnym popołudniem biskupi odwiedzili zniszczone przez Rosjan podkijowskie miejscowości: Irpień i Buczę.

– Odbyły się bardzo udane spotkania i rozmowy z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy, Epifaniuszem. Obaj byli bardzo wzruszeni przybyciem delegacji najwyższej rangi hierarchów z Polski. Rozmawiano przede wszystkim o aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz przyszłej współpracy. Podczas spotkań panowała atmosfera wewnętrznej radości i wzajemnego zrozumienia i woli współpracy. Tragedia wojny spowodowała, że wierni niezależnie od wyznania stali się sobie bardzo bliscy tak z polskiej jak i z ukraińskiej strony. Teraz trzeba to przekuć w konkretną współpracę i działania w wymiarze ekumenicznym, społecznym, kulturowym i ewangelizacyjnym, ale także ekonomicznym. Musimy jeszcze bardziej ze sobą współpracować dla lepszej przyszłości pokoleń i Ukrainy i Polski. I we Lwowie, i Kijowie dało się odczuć, że ukraińskie społeczeństwo otrząsa się z przygnębienia i apatii spowodowanych wydarzeniami wojennymi i jest nastawione na odbudowę i myślenie o przyszłości – powiedział KAI towarzyszący biskupom ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz wspólnoty Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Lublinie.

Źródło: KAI
 0
Czytaj także