Ilu Polaków deklaruje, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem moralnym? Sondaż

Ilu Polaków deklaruje, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem moralnym? Sondaż

Dodano: 3
Iluminacja przedstawiająca papieża św. Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Iluminacja przedstawiająca papieża św. Jana Pawła II na Pałacu Prezydenckim w Warszawie Źródło: PAP / Andrzej Lange
Tak jak rok temu, ponad cztery piąte Polaków deklaruje, że papież Jan Paweł II jest dla nich autorytetem moralnym – wynika z nowego sondażu CBOS.

"Polityczno-medialna burza związana z doniesieniami dotyczącymi tuszowania przez kardynała Karola Wojtyłę przypadków pedofilii wśród księży nie naruszyła autorytetu Jana Pawła II w polskim społeczeństwie" – stwierdziło w komunikacie Centrum Badania Opinii Społecznej.

Wyniki najnowszego sondażu

Sondaż pokazuje, że stosunek Polaków do medialnych doniesień na temat tuszowania przypadków pedofilii wśród księży przez kardynała Karola Wojtyłę nie jest jednoznaczny. Około dwóch piątych ankietowanych (38 proc.) uważa, że informacje o ukrywaniu przypadków pedofilii wśród księży przez przyszłego papieża są niewiarygodne. W wiarygodność tych doniesień wierzy 30 proc. respondentów. Blisko jedna trzecia badanych (32 proc.) nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Bardziej wyraźne są oceny postrzeganych motywów doniesień o tuszowaniu pedofilii przez kardynała Karola Wojtyłę. Niemal połowa ankietowanych (48 proc.) uważa, że jest to atak na Jana Pawła II mający na celu podważenie jego autorytetu. Co trzeci badany (32 proc.) postrzega te doniesienia jako próbę rzetelnego wyjaśnienia postawy kardynała Wojtyły wobec przypadków pedofilii wśród księży.

Postrzeganie Jana Pawła II zależy w głównej mierze od orientacji politycznej i światopoglądowej. Przekonanie, że papież (uwzględniając także okres przed objęciem przez niego urzędu) nie wiedział o przypadkach pedofili wśród księży, częściej niż przeciętnie wyrażają osoby religijne, zwłaszcza praktykujące kilka razy w tygodniu (40 proc.) oraz ankietowani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (30 proc.).

W maju 2022 r. 81 proc. badanych zadeklarowało, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem moralnym (w tym 56 proc. stwierdziło to w sposób zdecydowany). Blisko rok później takie deklaracje złożyło także 81 proc. respondentów (w tym 58 proc. stwierdziło to w sposób zdecydowany). "Można zatem powiedzieć, że zarzuty stawiane Janowi Pawłowi II nie przełożyły się na spadek jego społecznego autorytetu" – zauważyło CBOS. Kluczowe znaczenie dla stosunku do papieża ma religijność, a także – powiązana z nią – orientacja polityczna i preferencje partyjne.

Czytaj też:
Dr Grajewski: Za zamachem na Jana Pawła II stoi Moskwa
Czytaj też:
Franciszek: Oskarżenie wobec Jana Pawła II było "głupotą"

Źródło: KAI
 3
Czytaj także